Je jednou z patnácti místních částí města Tábor, dříve býval samostatnou obcí. Nachází se západně od Tábora a sousedí s místní částí Zahrádka.
Severně od Všechova je často využívané letiště (dříve vojenské) pro sportovní létání a různé akce. Například: Mistrovství ČR leteckých modelářů 2006; moto a auto srazy. Nad letištěm je za hezkého počasí často vidět paraglaidisty.

V současné době žije v jedenácti číslech popisných třicet obyvatel, nejmladší je Eliška Míková, která se narodila 13.7.2009. Místní ji popřáli hodně štěstí do života a protože oba její rodiče Daniel a Jitka Míkovi jsou majitelé jediné všechovské restaurace, nikdo jí neřekne jinak než „Éliška z hospody“.
Zajímavostí je, že podle Ottova slovníku naučného zde žilo v roce 1900 ve třinácti staveních 86 obyvatel, dokonce zde byla farnost a pošta.

Historie

První zmínka o Všechově pochází z roku 1401, kdy vesnice patřila mocnému rodu Rožmberků a příslušela k hradu Příběnice.
V roce 1437 byla postoupena dědičně městu Tábor. Zdá se ovšem, že Rožmberkové zde měli i nadále značný vliv, neboť v roce 1488 Vok z Rožmberka se píše, že: „…zastavil na vsi platy Elišce z Poříčí, neznámo však jakým právem.“ Z nejstarších usedlých selských rodů se připomínají rodina Fluskova (1712), Vojtova a Samcova (1744), které zde doposud žijí.

Samospráva

Současnou samosprávu zastupují předseda výboru Václav Volek, členové Alice Švehlová a Daniel Míka.
Všechno ale může být zanedlouho jinak, v obci se totiž chystají 19. června v Restauraci Daniel volby do výboru příměstské samosprávy Všechov. O práci ve výboru je zájem, z čehož plyne poměrně bohatá nabídka kandidátů: Daniel Míka, Jiří Pavlát, Viliam Sónak, pan Jindřich Sova, Pavel Volek, Milana Volková. Jediný, kdo tedy hodlá svou kandidaturu obhájit, je majitel restaurace Daniel Míka.

Priority obce

„Je tu ještě řada věcí, které je nutné dodělat, proto jsem se rozhodl znovu kandidovat do samosprávy,“ vysvětluje svůj zájem o post v budoucí samosprávě Daniel Míka.

„Potřebovali bychom kanalizaci, kterou zatím nemáme. A chodník, ten bychom také potřebovali, jenomže zatím pro nás není tak důležitý jako kanalizace. Chodí tady malé děti a starší lidé na zastávku, bohužel kvůli rostoucí kamionové dopravě, která stále častěji využívá silnici přes naši obec, protože dálnice jsou zpoplatněné, se nemohou dostat přes silnici. Opravdu, to je velký problém,“ povzdechl si Míka.

Denně přes obec projede až dvacet tisíc vozidel a chůze po nezpevněné krajnici je velice nebezpečná. Občas je možné na hlavním tahu Tábor – Písek spatřit dopravní policii, padesátikilometrovou rychlost zde auta, hlavně tiráky, překračují zcela běžně.

Řešení?

„Chodník je dnes už konečně ve fázi přípravy. Původní dva návrhy nám nevyhovovaly, protože to vlastně ani nemělo logiku. Měly totiž vést podél silnice. Zadali jsme proto požadavek, aby byla srovnána zadní cesta a na ní aby byl vybudován chodník, čímž by se snížilo riziko, že by někoho srazil kamion při hlavní silnici. Opravdu by byl lepší chodník mimo hlavní komunikaci, kamionová doprava je hrozná,“ domnívá se člen samosprávy Míka.
Zároveň ale přiznává, že z vybudování obchvatu by příliš nadšen nebyl. Místní podnikatelé včetně Daniela Míky by bez hlavního silničního tahu asi brzy zkrachovali. I pro majitele restaurace je totiž nejlepší reklamou plné parkoviště.

Dětské hřiště

Také Všechovským se hodlalo město Tábor zavděčit výstavbou dětského hřiště. Příliš nadšení mezi místními pro svůj záměr nenašlo.
Zakoupený pozemek asi hrací prvky zdobit nebudou. Možná v jiných příměstských částech využití najdou, ve Všechově by skutečně bylo velmi problematické přes frekventovanou silnici děti vůbec na hřiště pustit.

Navíc tu mají téměř všichni u svých rodinných domů poměrně velké pozemky a dvorky, na nichž si mohou děti bez problémů hrát. A ty školou povinné se stejně zdržují přes den ve škole buď v Dražicích nebo v Táboře.

Kanalizace

„Všichni občané naší obce považují za nejdůležitější prioritu realizovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Dotazujeme se, zda-li není možné realizovat pro naší obec kořenovou čističku. Pod obcí se nachází mnoho pozemků, které by k tomuto účelu bylo možné využít a ve většině případů jsou předmětné pozemky ve vlastnictví občanů z naší obce.

Již naši rodiče žádali tehdejší Národní výbor v Táboře o výstavbu kanalizace v obci. Požadavek na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod předkládáme na každém jednání vedení města s předsedy místních samospráv. Finanční prostředky, které od města získáváme ponecháváme v rozpočtu, abychom mohli tak alespoň částečně přispět na realizaci nebo projektovou dokumentaci na uvedenou akci.

Dále je nutné zmínit, že v souladu s územním plánem, lze předpokládat výstavbu nových rodinných domů,“ píše s v zápisu z lednového setkání místních se zástupci vedení táborské radnice. Starostka Hana Randová jejich názor podpořila: Nejdřív kanalizace, pak chodník.

Radar

Z jednání samosprávy s vedením radnice vyplynul úkol pro radniční odbory: odbor životního prostředí by měl zařadit vybudování kanalizace do investičního plánu, odbor investic připravit chodník a městská policie by měla uvažovat o perspektivním umístění přenosného radaru do Všechova.
„Radar v obci je občasně umístěn a jeho instalace je velmi přínosná, neboť mnoho řidičů zpomalí svoji jízdu alespoň na zákonem určenou rychlost průjezdu v obci,“ míní členové samosprávy.

Alena Řezáčová