Psa se rok 1816 a Radkovští se rozhodli, že pro svá dítka, kterých stále přibývalo, postaví obecnou školu. Dobrý úmysl se jim podařilo naplnit ale až v roce 1859. Mezitím si školáci museli vystačit s provizorním řešením v podobě pronajaté místnosti v hostinci od roku 1832. Ještě před tím docházeli do šest kilometrů vzdáleného Borotína a cesta byla mnohdy neschůdná.

„Pro školu byla najmuta místnost v č. 15 od Josefa Černohorského, hostinského, za 15 zl. víd. ročně. Dne 18. června 1832 jmenován na školu Josef Pivoňka. Při otevření naší školy počaly ihned do ní docházeti dítky z Paseky a Lhoty Balkovy, z Radimovic a Nasavrk," zachycuje v pamětech řídící učitel František Cihelna, který usedl za katedru roku 1904 a válečná léta strávil na frontě.

Josef Pivoňka dostával jako mzdu osm měr žita, patnáct měr erteplí, čtrnáct žejdlíků másla a z každého dítěte ročně dvě zlaté sobotálesu (pozn.red: plat učitele, k jehož vyplácení docházelo v sobotu). Obec pak svolila, že kantor smí vlastnit zdarma krávu a pást ji mezi ostatním dobytkem. Na škole působil 51 let.

TŘÍDNÍ VZPOMÍNKA. Snímky pocházejí z třicátých let minulého století. Zachycují radkovské děti

Poté, co nová budova stála, k Radkovu se přiškolil i Řevnov a roku 1871 se rozrostla o druhou třídu a poté roku 1893 i třetí. Radkovští mysleli i na kantory, proto postavili roku 1896 domek za školou jako byt pro řídícího.

„Roku 1922 založena byla v Radkově hospodářská škola lidová, jejíž první správce, řídící učitel František Cihelna, vedl v letech 1923 – 1935 i phenologickou stanici a byl roku 1933 vyznamenán diplomem uznání Státních výzkumných ústavů pro agropedologii a bioklimatologii," píše v publikaci Z minulosti Radkova na Táborsku regionální historik, spisovatel a také učitel na radkovské škole Roman Cikhart.

V roce 1935 usedl do lavic radkovské školy i Jaroslav Voleman (1929): „Učili mě kantoři Cihelna, Knotek a Jirák. Na všechny vzpomínám v dobrém. Za mě tady bývala dvoutřídka a při ručních pracích nám holky vyvařovaly. My jsme se na to těšili, protože pekly bábovky nebo cukroví a my jsme koštovali," vypráví Jaroslav Voleman.

Přivedl ho k zálibě

František Cihelna ho navíc přivedl k životnímu koníčku. „Cihelnu jsem měl rád. Bydlel hned pod školou a byl včelař. Já u něj byl v jednom kuse. Když odsud odcházel, tak řekl tátovi: Kup klukovi domek a já mu dám včely, ať má na mě památku. A já u včelaření pak vydržel celý život."

Podle jeho slov k přísnějším kantorům patřil František Jirák, který zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu. Na škole má dodnes pamětní desku. „Byl přísný, ale naučil. Přes ruce jsme dostávali normálně. Za školou bylo hřiště a my dělali lotroviny. Kdo přehodí školu kamenem, byl jura. Mně se to povedlo, rozbil jsem řídícímu okno a dostal. Dával nám i domácí vězení, a my z něj měli respekt. To jsem se pak bál dojít i tátovi pro cigarety, kdyby mě viděl venku," směje se.

Jaroslav Voleman (vpravo) se synem Josefem

„Jirák chodil suplovat do Řevnova, když byl řídící Bednář v odboji. On tam za něj pak učil, než školu zavřeli, a pak působil v Makově. Po cestě se stavoval v hostinci ve Vlásenici a kdo ví, jestli si v hospodě nepustil pusu na špacír, a někdo ho pak udal," snažil se Jaroslav Voleman přijít na to, proč František Jirák měl tak neblahý osud.

Dveře za posledním školákem se v Radkově zavřely před osmnácti lety, v roce 1996 – nebyl dostatek dětí. „Jedna třída slouží jako obecní úřad a zbytek jsme přetvořili na kulturní centrum. Je tam prostor pro společné setkávání, počítačová učebna a herna pro malé děti," zakončil starosta Radkova Tomáš Bálek.

Pozn.red: Data jsou čerpaná z pramenů od Romana Cikharta a rozchází se s údaji uvedenými ve školních pamětech Františka Cihelny.

Radkovská školaUčitelé od roku 1832 do 1936
Josef Pivoňka • Antonín Soldát • Theodor Pivoňka • Leopold Kamberský • Emanuel Mikolanda • František Teutsch • Adolf Bednář • Hynek Čeněk • Václav Novák • Ferdinand Cikhart • František Otruba • František Kříž • František Taucr • Václav Novák • Rudolf Pazdera • Jan Benhák • Otakar Málek • Rudolf Havlín • Rudolf Praveček • Václav Boubelík • František Novotný • František Cihelna • Roman Cikhart • Alois Babický • Ladislav Tlamka • Karel Martínek • František Zdeněk • František Drtina • Jan Filip • Marie Šrámková • Marie Kuchařová • Albína Weinzettlová • Ferdinand Kos • František Holšán • Václav Moravec • Václav Petřík • František Sláma • Josef Houska • Anna Jirousová • František Jirák • Božena Hrodková • Ladislav Knotek