Ještě v letošním roce by měla začít rozsáhlá rekonstrukce železničního mostu, který převádí jednokolejnou železniční trať Tábor – Písek přes Orlík. Předpokládané náklady jsou 470 milionů korun a Správa železnic aktuálně hledá zhotovitele.

Rozměry: Díky svému rozpětí se most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice. Délka přemostění dosáhne 296,8 m, celková délka mostu pak 316,3 m.

Nevyhovující stav mostu u obce Červená nad Vltavou se řeší už dlouhé roky. Původně se uvažovalo o jeho zbourání, ještě na jaře 2018 o rekonstrukci a nyní je jasné, že bude platit první varianta. Správa železnic se přiklonila k náhradě mostu na základě závěrů hodnocení variant technického řešení. „Stávající ocelová konstrukce z roku 1889 již nevyhovuje požadavkům na rychlost a zatížitelnost, proto ji nahradí novostavba železobetonového obloukového mostu s rozpětím oblouku 156 metrů,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že zahájení prací se plánuje letos v listopadu. Hotovo by mělo být v červnu 2024.

Provoz přes nejvyšší železniční most někdejší Českomoravské transverzální dráhy byl zahájen v listopadu 1889. Od té doby nebyl nikdy rekonstruován.

Jedná se přitom o jediné přemostění Vltavy na železnici mezi Českými Budějovicemi a Prahou. „Ze strategického hlediska má trať velký význam jako objízdná trasa zejména při výlukových pracích na páteřních tratích a pro mimořádné přepravy. Dnes je přitom na mostě omezena rychlost na 30 km/h, jeho nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků,“ uvedla Nela Friebová.

Bude patřit k největším 

Výška mostu ode dna Vltavy k úrovni kolejí je 69,5 m. Díky svému rozpětí se most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.

Nové přemostění se bude stavět přibližně deset metrů severně od stávajícího železničního mostu. Stavba bude rozdělena do čtyř etap. „Nejprve budou vystavěny opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí. V rámci druhé etapy se vybuduje zejména oblouková nosná konstrukce,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že během následující fáze se dokončí mostní konstrukce a v rámci hlavní výluky železničního provozu se převede trať do nové polohy. „Současně se demontuje stávající ocelová konstrukce mostu, přičemž se předpokládá využití nové nosné konstrukce pro nakládku demontovaných dílců,“ dodala. Minimalizuje se tak výluková činnost. Poslední etapa bude o dokončovacích pracích a rekultivaci území stavby.