Prodej rekreačního objektu v obci Nový Svět, který byl městem realizován v roce 2005, je podle kontrolního výboru zahalen do mnoha nejasností. Výbor předložil 19. června na zasedání zastupitelstva svůj závěr kontroly.
„Již v minulém volebním období jsem prodej kritizoval a stojím si za svým tvrzením,“ řekl předseda kontrolního výboru Martin Klíma (SZ). „Došlo k nedodržení dvou usnesení, schválení prodeje movitého majetku za symbolickou cenu tisíc korun, prodej neschválilo zastupitelstvo, zveřejněný záměr neodpovídá schválenému znění, splatnost změněna z 30 na 45 dnů,“ a další body uvedla prezentace Klímy na červnovém zasedání zastupitelstva.
Místostarosta Miroslav Vocílka (BEZPP) a v roce 2005 starosta města jednoznačně odmítá, že by došlo k poškození zájmu Sezimova Ústí. „Prodej byl realizován podle zákona a také nejvyšší nabídce. Prodejní cena objektu byla oceněna na 4,3 miliony korun, ale podařil se nám prodej za 5,5 milionu korun, a to Antonínu Nahodilovi z Kvildy,“ oponoval místostarosta. „Pokud by byla lhůta delší, mohly být i vyšší nabídky,“ kritizoval Klíma příliš krátkou lhůtu splatnosti.
„Podle právníků byl porušen zákon a starosta by měl učinit kroky k objasnění případu,“ nekompromisně navrhoval zastupitel Josef Králík (KSČM).
Podle právního stanoviska vedoucího odboru správních agend Miroslava Noska, který celou transakci technicky zajišťoval, proběhl prodej v souladu s platnými zákony a plně respektoval usnesení zastupitelstva města. „Prodej movitých věcí nepodléhá povinnosti přijmout usnesení a záměr zveřejnit. Proto zastupitelstvo rozhodlo o jejich prodeji přímo,“ dodal.
Předseda kontrolního výboru Klíma zvažuje po konzultaci s právníky podat na město žalobu.