Z výběrového řízení si „kasárna“ odneslo sdružení Mane Holding a AZ Bydlení. Jenže taková firma dosud právně neexistuje, nemá IČO, historii ani majetek, kterým by za své kroky ručila. Rozhodnutím hodnoticí komise složené ze všech zastupitelů se tak do popředí dostalo sdružení, které teprve v budoucnu vytvoří firmu pro realizaci projektu. To se sice obvykle dělává, ale v tomto výběrovém řízení byla historie firmy jedním z hodnotících kritérií. Upozornil nás na to majitel chrudimské firmy Omega Plus Milan Kušta. Nevyhrál, přestože podle dobře obeznámeného zdroje nabízel lepší podmínky i vyšší kupní cenu.

Podezřelý email

Proč „muselo“ vyhrát sdružení, které nabídlo o sedm milionů nižší cenu než Omega Plus, by mohl vědět místostarosta Martin Jirovský (T2020). Ten totiž ještě před zasedáním hodnoticí komise rozeslal všem radním email s částečně vyplněnou tabulkou, v níž se svěřoval, že jeho hlas dostává sdružení. Chtěl tím kolegy ovlivnit? „V žádném případě, nakonec Mane nebylo mým favoritem, jen jsem chtěl kolegům jako architekt poradit,“ vysvětlil včera Jirovský.
„Celá soutěž je od počátku místostarostou Jirovským zmanipulovaná, proto budeme dál bojovat. Nejde nám o vítězství, ale především o princip,“ řekl Deníku Kušta. S argumentem komise, že urbanistické řešení od sdružení je lepší, nesouhlasí. „To je neměřitelné a subjektivní.“
Přitom ze soutěže byla vyřazena například i táborská Soreta, a to z důvodu, že nenabídla povinnou kauci. Tedy nesplnila jedno z kritérií zadání výběrového řízení.
Od našeho zdroje jsme ale měli možnost nahlédnout do materiálů, které předložilo Sdružení. Zcela jednoznačně nesplnilo bod „další podmínky a ujednání“. V něm je psáno: město Tábor neposkytne příspěvek na vybudování veřejné infrastruktury. A s jakou nabídkou Sdružení vyhrálo? Přinášíme vám přesnou citaci: „Sdružení zajistí prostředky potřebné k zainvestování území technickou infrastrukturou tak, aby nebylo potřeba žádné účasti rozpočtových financí města.“ Kromě případných získaných dotací,“ píše se dále v nabídce. O několik řádek níže se Sdružení zavazuje, že „připraví pro město Tábor podklady k žádostem o dotace na výstavbu ZTV“. Od Tábora vzápětí požaduje, aby se zavázal „převzít investorství staveb základní technické infrastruktury“ a ještě, aby udělil souhlas „se zástavou pozemků ve prospěch banky, která bude vybrána k financování projektu“. Výherce tak na jedné straně slibuje, že „zajistí prostředky“ a na druhé chce, by si Tábor sehnal dotace a pak mu je věnoval.

Prodělek města

Při nabízené ceně 15 milionů by Tábor tedy měl doplácet. Cena vybudování infrastruktury by totiž podle obvyklý cen vyšla na 30 až 35 milionů. Ztráta pro Tábor by tak dosáhla k 20 milionům. A pozemky do zástavy? „To je jako když je město firmě věnuje,“ míní Kušta.
Areál bývalých kasáren chtěla Kuštova firma koupit za 22 milionů, kauci nabízel ve výši 11 milionů (Sdružení za 15 a kauci poskytuje 7,5 milionu), loňský obrat firmy Omega je 105 milionů (Sdružení 0). Důležité ale je, že ve směru k městu neměla jeho firma žádné další finanční požadavky.
Hodlají tedy dnes zastupitelé potvrdit výsledek hodnoticí komese? Možná by neměli opomenout, že českobudějovický Mane Holding měl již loni zkolaudovat na Meredově vrchu nový bytový dům, stavět ale začal až letos a Tábor jen tak unikl vracení dotace na vybudování sítí.
Martin Jirovský včera pořadí uchazečů hájil tím, že stále ještě není jisté, že miliardovou zakázku bude realizovat právě navržený vítěz. Bude–li zastupiteli potvrzen, musí podle něj přijmout návrh budoucí smlouvy. „Vyhlásíme výběrové řízení na renomovanou právní firmu, která připraví její znění po právní stránce. Bude náročná a může se stát, že vítěz výběrového řízení s podmínkami nakonec nebude souhlasit. Pak nám zůstávají ve hře další zájemci,“ dodal .
Za zmínku stojí i průběh hodnocení přihlášených uchazečů. Po jejich osobní prezentaci mělo nastat vyplňování tabulek, ze kterých vzešlo konečné pořadí. Než k tomu došlo, jednací sál podle našich informací opustili Jan Babor, Petr Vošta a Olga Bastlová (všichni ČSSD). Na jednání komise se dále nedostavili za T2020 František Korbel a Jiří Vaníček, za ČSSD Ladislav Suchánek a za Stranu zelených Marie Rybářová. To znamená, že o pořadí uchazečů rozhodovalo dvacet zastupitelů.