Co dělá Evropská unie a koho reprezentuje, kolik má Evropský parlament poslanců nebo proč potřebuje tři sídla. Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvěděli při včerejší přednášce studenti třetího ročníku táborské zdravotnické školy. Zavítala za nimi Monika Bokšová, vedoucí Eurocentra v Českých Budějovicích, aby rozšířila jejich znalosti o Unii.

Zdravotnická škola se totiž zapojuje do literární soutěže Naše Evropa, kterou s centrem pořádají regionální Deníky. Cílem je přimět středoškoláky k zamyšlení, co vše pro ně Unie znamená a jaký k ní mají vztah. S tím jim pomohla právě Monika Bokšová: „Literární soutěž je vyhlášená také ve spolupráci s odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády. Pravidelně pořádáme přednášky a v rámci literární soutěže projevila zájem i zdravotnická škola," sdělila.

Literární soutěž:
• Do celostátní literární soutěže „Naše Evropa" se mohou přihlásit studenti středních škol v ČR do 4. dubna přes web Táborského deníku.
• Soutěž má přimět mladé lidi k úvahám o svých osobních, ale i celospolečenských možnostech, které otevírá společná evropská politika, a zvýšit svůj zájem o evropské záležitosti.
• Soutěž bude mít tři úrovně. Prvním stupněm bude okres-ní kolo. Nejlepší příspěvky z okresů postoupí do krajských (regionálních) kol. Třetím stupněm pak bude celostátní kolo, kde se budou porovnávat vybrané literární příspěvky z krajské úrovně.  

Podle ní jsou znalosti studentů středních škol o Unii individuální. „Jsou rodiny, kde se politika a dění sleduje pravidelně a mladí studenti pak mají o Unii nejen v základních otázkách všeobecný přehled. U jiných zase jde tato problematika stranou, což bývá typičtější," zhodnotila.
Jak upřesnila třídní učitelka Jana Matušíková, studentům mnohdy chybí i základní poznatky: „Evropské vztahy a Unii mají třeťáci ve studijním plánu, ale až v květnu. Ze základky a běžného života nemají o Unii znalosti a ani moc velký zájem. Samozřejmě najdou se výjimky. Původně se beseda měla týkat jen voleb do Evropského parlamentu, nakonec jsme se domluvili, že by měla být i informační, například představení historie, symbolů, počtu států v Unii a další," sdělila.

Monika Bokšová se třeťáků ptala, kdo se chystá k volbám do Evropského parlamentu. Ruku nezvedl nikdo.

Za svůj přehled se nemuseli stydět Kristýna Mládková (17), Marian Červenák (18) a Stanislav Kukral (18). Jak na Unii pohlížejí? Jaká má negativa?

Kristýna Mládková: „Dozvěděla jsem se informace o tom, jaké máme kandidáty k volbám. Zatím ale nemůžu volit, takže toto téma pro mě bude aktuálnější až příště, kdy už budu moci něco změnit. Výhodou Unie jsou otevřené hranice, jako nevýhodu vidím to, že jsme závislí na ostatních státech, a to i v rozhodování. Dříve jsme byli samostatnější, vše si vyrobili sami. Unie nás v tomto svazuje."

Stanislav Kukral: „Pro mě bylo přínosné všechno, protože o Unii toho moc nevím. Jsme v Unii už deset let. Myslím si, že za tu dobu jsme se ještě více zadlužili a hospodářství se tady nezlepšuje. Trochu mi přijde, že už není cesty zpět. "

Marian Červenák: „Informace o Unii mám z domova a ze zpráv. Základní věci jsem znal, ale doplnil jsem si znalosti o tom, jak Unie funguje. Přínosem je volné cestování a jako zápor vidím přísnější normy. Některá nařízení Unie mi přijdou nesmyslná."