Informace o aktuálním stavu kvality vody uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Průhlednost vody v dolní a střední části nádrže se podle něj oproti situaci na počátku června snížila. Aktuálně se pohybuje mezi 1,4 – 1,6 metrů.

Jak sdělil Jan Potužák z Povodí Vltavy, příčinou snížení průhlednosti je nárůst biomasy fytoplanktonu: "Jedná se přibližně o dvojnásobné zvýšení oproti situaci zaznamenané v první polovině června."

Dobrou zprávou ale je, že biomasa hygienicky rizikových sinic je prozatím stále nízká.

"V přítokové části se průhlednost vody nezměnila. V době odběru se teplota vody pohybovala mezi 24 až 25 °C. Nádrž je výrazně teplotně i kyslíkové zvrstvená. Teplota vody znatelně klesá od hloubky tří metrů. Koncentrace kyslíku jsou prakticky nulové od hloubky pěti metrů. V nejhlubší části nádrže se udržuje zóna o zhoršené kvalitě vody, která se prozatím významněji nerozšiřuje. Množství přitékající vody je stále nízké (64 l/s) a neumožňuje tak odpouštění spodní vody základovou výpustí," doplnil Luboš Dvořák.

Následující odběr bude realizován 9. července.