"Je před námi zásadní stavební akce, která ovlivní centrální průjezd městem pro automobily na osm měsíců. Chápeme, že to nebude komfortní, ale snažíme se co nejsvižněji opravit jednu z nejoblíbenějších a nejfrekventovanějších pěších tras ve městě. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost," uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Krátce po velikonočním pondělí tak vypukne společná investice města Tábor (do lávky) a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (do mostu nad přelivem Jordánu). Úspěšně se podařilo spojit obě náročné rekonstrukce do jedné stavební sezony. Práce omezí osobní automobilovou dopravu, pro niž byly řádně stanoveny objízdné trasy.

"Výjimku pro průjezd po polovině silničního profilu hráze dostanou vozy zdravotníků, hasičů a policistů a autobusy MHD. Dopravu budou řídit semafory. Důležitá je informace, že přes hráz budou moci chodit pěší i nadále v průběhu celé stavby. K dispozici jim bude protilehlý chodník. Průjezd Jordánskou ulicí bude zakázán," upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

S kácením vrb u Jordánu pomůžou hasiči. Výsadba nových vyjde na zhruba sto tisíc.
S kácením vrb u Jordánu pomůžou hasiči. Výsadba nových vyjde na zhruba sto tisíc

Na uzavírku jordánské hráze řidiče upozorní svislé dopravní značení. Technické služby Tábora také přenastaví semafory na Křižíkově náměstí a Píseckém rozcestí tak, aby reagovaly na dominantní dopravní toky aut. Novou lávku na hrázi Jordánu postaví společnost Metrostav TBR za cenu zhruba 103 milionů korun.

Oproti předpokládané hodnotě zakázky je nabídková cena o osm milionů nižší, tedy o 8,6 procenta. Největší investiční akce Tábora letošního roku potrvá zhruba do konce listopadu. Nejprve dojde k odstranění lávky stávající. Nová konstrukce bude replikou nynější lávky, vybudované v roce 1929.

Lávce na hrázi Jordánu, po které vede jeden z nejvýznamnějších chodníků ve městě, hrozilo z důvodu špatného technického stavu uzavření. Město jako vlastník rozhodlo o provedení rekonstrukce lávky, čímž bude důležité táborské korzo s malebným výhledem na vodní hladinu zachováno i pro příští generace.

Táboráci oplakávají vrby u Jordánu. Město po opravě lávky vysadí nové.
Táboráci oplakávají vrby u Jordánu. Město po opravě lávky vysadí nové

Po skončení prací město nechá na hrázi vysadit nové vrby bílé. Ty původní byly ze zdravotních důvodů a z důvodů kolize se stavbou pokáceny. "Stav vrb ohodnotil soudní znalec. Podle jeho sdělení byly některé ve špatném zdravotním stavu, napadeny houbou," uvedla již dříve vedoucí táborského odboru investic a strukturálních fondů Eliška Pospíšilová.

Lávka na návodní straně Jordánu je železobetonová rámová konstrukce, která je tvořena sloupy a průvlaky. Na rámové konstrukci je deska chodníku. Při průběžném hodnocení stavu město zjistilo jeho zhoršování, degradaci mostovky, úložného prahu a především sloupů s výraznými svislými trhlinami.

Diagnostický průzkum Kloknerova ústavu ČVUT potvrdil chybějící pochozí izolaci, odhalil stopy průsaků, pokles podpěrných sloupů a pokročilou korozi výztuže sloupů. Nová konstrukce lávky musí být kvůli geotechnickým poměrům založena na mikropilotech a stavební jáma bude provedena se záporovým pažením se zemními kotvami.