Léčil mu neduhy, které způsobily přívalové deště v minulém roce.
Vyplavená voda z kanalizace způsobila, že část hráze se sesunula. První oprava, kterou na sebe vzalo město, nepomohla, problémy se objevily znovu, a tak nyní VAK na své náklady opravil viditelné závady a hráz se stane předmětem jednání o zodpovědnosti mezi Hydroprojektem a VAKem.
„Je zpracován návrh na sanaci, ale ten musí posoudit Národní památkový úřad, neboť Jordán je technickou památkou,“ řekla starostka Hana Randová (ODS).
Opevnění celkem měří 450 metrů a od své paty k chodníku má šířku šest metrů. Jeho plocha je tedy 2700 m².