S odstupem týdne na sebe Tábor stáhl celorepublikovou pozornost již podruhé. Po revitalizaci Tismenického údolí nyní uspěl s objevením systému původní dřevěné výpusti Jordánu. Nominace přišla v červenci, kdy v této kategorii soupeřila ještě se středověkými nástěnnými malbami v kostele sv. Havla v Kuřívodech na Liberecku a s archeologickým odkryvem duchovně vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově na Olomoucku.

Titul nejvyšší teď směřuje do jihočeského Tábora. Kromě vodohospodářského zařízení je mezi oceněnými obnova kostela sv. Kateřiny v Křižovatce na Karlovarsku, aktivity ve prospěch záchrany souboru kostelů na Broumovsku a zachování unikátního historického inventáře v části vily na Vinohradech obývané Karlem Čapkem. Ty všechny  byly oceněny jako inspirativní příklady přístupu k památkové péči a staly se prvními nositeli Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, Tábor v kategorii objev/nález roku. 

"Za objev této ojedinělé středověké památky technického rázu bylo ocenění uděleno Husitskému muzeu v Táboře, které pod vedením Rudolfa Krajíce provedlo záchranný archeologický výzkum. Odkryté dřevěné konstrukce, jejichž nejstarší části jsou dendrochronologicky datovány do roku 1492, přinášejí zásadní informace o technickém řešení regulace vodního režimu v umělých vodních nádržích v pozdním středověku. Udělení Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro této památce zároveň upozorňuje na šíři našeho kulturního dědictví, jehož ochrana by měla být rozšířena na různé typy staveb," uvedla za NPÚ jeho mluvčí Jana Tichá. 

Vedoucího archeologů Rudolfa Krajíce zpráva nejen potěšila, ale tohoto ocenění si velmi váží. "Už nominaci jsem považoval za mimořádnou čest, vždyť za kraj šly jen dva projekty a já nevěřil, že bychom v celostátním měřítku takto uspěli. Je to vůbec poprvé v mé kariéře, kdy nám bylo podobné ocenění uděleno. Navíc nyní jde o prestižní cenu, protože je udělována poprvé," vyjádřil se pro Táborský deník.  

Seznam nominovaných projektů:

1. Obnova památky, restaurování:

Stavební sanace zříceniny Nový Hrad u Kunratic a přemostění hradního příkopu
Nominováni byli: odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy (dříve odbor rozvoje veřejného prostoru), pověřený pracovník Ing. arch. Anna Anděrová

Nástěnná a stropní výmalba tanečního sálu zámku v Nebílovech
Nominována byla: ak. mal. Karine Artouni

Vestibul a sala terrena na zámku Trpísty
Nominováni byli: stavební firma Bolid M, s. r. o., zastoupená Lukášem Havlíkem, a kolektiv restaurátorů

Kostel sv. Kateřiny, Křižovatka - VÍTĚZ KATEGORIE
Nominováni byli: obec Křižovatka, starosta Jan Strachota

Areál Lorety v Rumburku
Nominováni byli: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Mgr. Klára Mágrová

Obnova židovských památek v České republice – projekt 10 hvězd
Souborná nominace: Federace židovských obcí v ČR, koordinátor projektu Ing. Jan Kindermann

2. Objev, nález roku:

Nález systému historických výpustí v hrázi rybníka Jordán v Táboře - VÍTĚZ KATEGORIE
Nominováno bylo: Husitské muzeum v Táboře

Středověké nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech
Nominován byl: ak. mal. Václav Potůček, restaurátor

Archeologický odkryv základů duchovně-vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově
Nominováni byli: Archaia Olomouc, o. p. s., spolu s Muzeem Komenského v Přerově

3. Prezentace hodnot:

Publikace Pozdně gotické kostely na rožmberském panství
Nominován byl: autor knihy PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989
Nominována byla: Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Občanské sdružení Omnium za soustavnou aktivizační činnost ve prospěch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostelů - VÍTĚZ KATEGORIE
Nominováno bylo: Omnium, o. s., Ing. Jakub Děd

Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli
Nominováni byli: Pavel Weisser (editor), Martin Boštík, Petra Lesniaková, Eliška Racková, Jiří Slavík, Jan Vojtěchovský (autoři)

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc
Nominováno bylo: Za krásnou Olomouc, o. s.

Sekce Zápisníček na internetových stránkách Archaia Brno, o. p. s.
Nominován byl: kolektiv pracovníků Archaia Brno, o. p. s.

Výstava Opavské hradby s doprovodnou publikací a programy
Nominována byla: Opavská kulturní organizace, p. o.

4. Záchrana a obnova památky:

Část dvojvily bratří Čapků čp. 1853 na Vinohradech, Praha 10 - VÍTĚZ KATEGORIE
Nominována byla: městská část Praha 10

Budova chlévů v areálu Třebešice
Nominováni byli: Ing. Igor Valda, Ing. Eliška Valdová, Vojtěch Valda, Nikola Valdová

Usedlost Žitovlice čp. 24
Nominován byl: Ing. Otakar Otta

Areál lázní v Kyselce
Nominováni byli: Lázně Kyselka, o. p. s., ředitel Miroslav Perout, DiS.

Hlavní oltář v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz
Nominováni byli: J. M. can. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště in memoriam, ak. mal. Alena Moravcová

Záchrana jihovýchodního torza zříceniny hradu Brandýs nad Orlicí
Nominováni byli: město Brandýs nad Orlicí a Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o. s.

Vodní mlýn v Rybníkách
Nominován byl: Ctibor Drápal, Rybníky

Zámek v Červené Řečici
Nominován byl: Ing. Vladimír Moškoř

Soubor drobných sakrálních památek (kaple, boží muka) na Opavsku
Nominováno bylo: občanské sdružení Za Opavu

Zřícenina hradu Starý Světlov
Nominováni byli: František Koudelka, starosta Podhradí, a Martin Petrůj, konzervační práce

5. Osobnost památkové péče:

Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., in memoriam

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková se kromě Cen NPÚ Patrimonium pro futuro v řádných kategoriích rozhodla na doporučení odborné komise udělit dvě zvláštní ocenění. První z nich patří Vladimíru Moškořovi za obnovu zámku v Červené Řečici, která je prvním úspěchem dlouhodobé iniciativy směřované k záchraně památky, jejíž výsledky byly dlouho nejisté. Jeho příklad dokládá, že za památky se vyplatí bojovat i ve chvíli, kdy se to zdá nesmyslné. Navíc dokládá prospěšnost spolupráce soukromých majitelů (investorů) a zástupců NPÚ.

Druhým zvláštním oceněním generální ředitelka zhodnotila rozsahem a kvalitou ojedinělou záchranu maleb Antonína Tuvory na stropě a stěnách tanečního sálu zámku Nebílovy. O pečlivě provedený restaurátorský zásah se zasloužila akademická malířka Karine Artouni se svým týmem.