Ve čtvrtek 11. srpna se uskutečnil první srpnový odběr vzorků pro hodnocení kvality vody v údolní nádrži Jordán v centru Tábora. Průhlednost vody v celé nádrži se pohybovala mezi 0,6 - 0,7 metrů. Podle informací z městského úřadu se v nádrži stále vyskytuje velké množství fytoplanktonu (řasy a sinice).

Jak informoval mluvčí města Luboš Dvořák, aktuální celková biomasa v Jordánu (charakterizovaná koncentrací chlorofylu) indikuje zhoršenou kvalitu vody pro vodní rekreaci. "Hlavní podíl celkové biomasy je stále tvořen převážně hygienicky nezávadnými druhy řas. Hygienicky rizikové sinice zaujímají stále do deseti procent celkové biomasy fytoplanktonu. Nasycení vody kyslíkem v dolní části vodního sloupce (od hloubky 4 metrů) je prakticky nulové. V horní části vodního sloupce (0 - 2 m) je naopak voda díky fotosyntetické aktivitě fytoplanktonu kyslíkem mírně přesycená," vysvětlil Jan Potužák, hydrobiolog Vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy v Českých Budějovicích.

Zhoršená kvalita vody k vodní rekreaci podle něj znamená mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, zvláště u těhotných, alergiků, dětí a lidí s narušenou imunitou. Po koupání se doporučuje vysprchovat. Teplota vody v hladinové vrstvě se pohybuje od 22 do 24°C.

Koupání v Jordánu v Táboře se kvůli výskytu řas ze zdravotních důvodů nedoporučuje.
V Táboře se lze koupat už jen v bazénu, či řece. Jordán je plný řas