Jak informuje tiskový mluvčí města Tábora Luboš Dvořák, na stavbě nové chodníkové lávky a mostu na návodní straně údolní nádrže Jordán v Táboře stavaři už vybudovali všechny sloupy lávky a začala betonáž dílů nosné konstrukce. „Během týdne by měla být nosná konstrukce dobetonována celá a zahájena příprava pro provádění izolací. Po novém jednání o výběru kamene se zahájí zádlažby pod mostem,“ zmiňuje.

Jordánská hráz v rekonstrukci v září 2023.
VIDEO: Stavba Jordánské hráze jde podle plánu. Podívejte se

Po odtěžení části původní vozovky se dle jeho slov stavba potýká především s nedostatkem manipulačního prostoru při souběžné dopravě v druhém jízdním pásu. „Omezuje to především možnosti organizace výstavby. Vzhledem k výrazně kratší době denního světla začali stavaři využívat umělé osvětlení,“ podotýká. „I přes odklon velké části dopravy firma pracuje po celou dobu stavby ve velmi stísněných podmínkách. Průchod pro pěší je zachován, avšak i nadále dbejte na svou bezpečnost při pohybu stavbou,“ vyzývá vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Jana Kratochvílová.

Důraz na výsadbu vrb

Jak dále popsala, nejde jen o samotnou stavbu a s ní spojená omezení. „Stavbu čekají další zásadní milníky, detaily prováděných prací konzultuje zhotovitel se zástupci památkové péče. Velký důraz klademe na provedení nové a kvalitní výsadby vrb bílých, celkem dvaceti kusů, pro které je nutné připravit kvalitní podloží. Uvedení stavby do provozu bude administrativně velmi náročné," zmiňuje.

Město Tábor jako investor již dříve sdělilo, že uvede lávku do předčasného užívání a most do zkušebního provozu v úterý 19. prosince. Dopravní omezení včetně uzavírky pro osobní dopravu bylo podle odboru investic povoleno od zahájení prací v dubnu letošního roku do 10. prosince, ale muselo být prodlouženo. „Předpokládáme plnou průjezdnost všech vozidel a průchod pěších od úterý 19. prosince,“ zopakovala Kratochvílová.

Chystá se další uzavírka

V nutných případech si investice vyžádala už několik úplných uzavírek, o kterých je veřejnost vždy včas informována. Firma Dopravní značení Janev v těchto dnech podle Luboše Dvořáka sdělila, kdy chystá další úplnou uzavírku i pro autobusy MHD a vozy integrovaného záchranného systému. Termín uzavírky je od soboty 25. listopadu od 22 hodin večer do neděle 26. listopadu do 6 hodin ráno.

Ilustrační foto. Jordánská hráz Tábor.
Jordánskou hráz v Táboře čeká úplná uzavírka. Pěších a cyklistů se netýká

„Důvodem jsou betonářské práce a skládání materiálu jeřábem. V daném čase budou autobusy MHD používat objízdnou trasu přes Čekanice. Nebudou obslouženy zastávky U Reálky, Křižíkovo náměstí, Poliklinika. Uzavírka se dotkne desítek spojů MHD,“ uzavřel mluvčí města s tím, že chodcům stavbaři zřídí obchůzné trasy napojené na Jordánskou hráz a omezení se jich tak nedotkne.