close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in Logo Deník na návštěvě.

Příčinou jsou špatně čištěné odpadní vody a také rybářské hospodaření.

„Fosfor krmí sinice, které se následně v nádrži Jordán přemnoží. Tím pádem je kvalita tamní vody velmi špatná,“ uvedl táborský místostarosta Václav Klecanda, který má v gesci problematiku životního prostředí. Podle měření je v Jordánu průměrně 20 až 40 mikrogramů fosforu na litr, maximální hodnoty dosahují až 80 mikrogramů. Pro rekreační využití je přitom ideální hodnotou méně než 20 mikrogramů na litr.

Jak již dříve vysvětlila místostarostka Michaela Petrová, vědecký tým z různých univerzit radnici doporučil čtyři opatření proti zhoršování kvality vody: vybudování srážecí stanice fosforu, regulaci složení rybí obsádky, jednání s obcemi na povodí o zprovoznění čističek s terciálním stupněm čištění nebo jako doplněk instalaci čeřicích věží.

Původně chtěla radnice srážecí stanici vybudovat pod hrází košínské nádrže, to se však kvůli majetkoprávním vztahům nepodařilo vyřešit. „Cena tehdy měla být kolem 10 milionů korun, takže jsme hledali jiné řešení,“ doplnil Václav Klecanda.

Nádrž Jordán se v letech 2011 až 2014 dočkala rozsáhlé obnovy. Vznikla tu nová spodní výpusť a stavbaři provedli odbahnění dna Jordánu za 466 milionů korun. Ze dna Jordánu postupně zmizelo přes 260 tisíc krychlových metrů bahna. Rozsáhlou revitalizaci zkomplikovalo dvojí protržení hráze. Od té doby se pravidelně sleduje kvalita vody.

Jordán je také pravidelně využíván lidmi ke koupání, obnovená Sokolská plovárna byla otevřena v roce 2015 a o dva roky později sklidila úspěch v odborné soutěži Presta. Oceněna byla za zdařilou obnovu dříve zchátralého stavu. V roce 2018 pak získala 14. místo v soutěži, která byla součástí výstavy Má vlast cestami proměn.