Smuteční síň Tábor

26. března: Jiří Hrdinka, 78 let

26. března: Anežka Dohnalová, 88 let

27. března: Miroslav Lapka, 78 let

27. března: Miloslava Bubníková, 89 let

28. března: Marie Pekařová, 89 let

28. března: Ing. Josef Mindl, 80 let

28. března: RNDr. Vladimír Škrdleta, CSc., nedožitých 89 let

28. března: Blažena Kudláčková, 88 let

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

28. března: Ing. Miloš Pištěk, 73 let