Smuteční síň Tábor

30. listopadu: Ing Lubomír Kupsa, 67 let

30. listopadu: Vladimír Ondráček, 64 let

30. listopadu: Věra Macková, 85 let

1. prosince: Ing Antonín Moravec, 87 let

1. prosince: Josef Fau, rozený Bejdl, 80 let

Kostel Střezimíř

30. listopadu: Anežka Kroužková, 95 let

Kostel Hlavatce

1. prosince: František Vaněk, 83 let

Smuteční síň Dírná

1. prosince: Zdeněk Křiklán, 75 let

Kostel Dráchov

1. prosince: Václav Řehoř, 65 let

Kostel Šebířov

1. prosince: Zdeněk Svatek, 74 let

Smuteční síň Soběslav

29. listopadu: Jana Pomahačová, nedožitých 83 let

1. prosince: Marie Benešová, 79 let