Obřadní síň Tábor, úterý
11.00 Ladislav Vacík, (1945), Dobešov

Kostel Zálší, středa
11.00 Jaroslav Hrádek (1928), Zálší