Povětrnou ženštinu místní odsoudili k smrti z podezření, že něco ukradla na tržišti a ještě se navíc chovala vyzývavě, čímž pohoršila spořádané obyvatelstvo městečka. Potupná cesta za velkého diváckého zájmu ji od kulturního domu na pranýř čeká v sobotu v 17 hodin.

První popravenou se tady před deseti lety stále rovněž mladá dívka, již prohlásili za čarodějnici. Krutý trest, kdy byla k pranýři přikována, ji stihl za to, že neplnila domácí povinnosti, řádně nepečovala o teplo rodinného krbu a ještě to byla velká klevetnice. Od upálení se zachránila jen zázrakem.

Křesťanství víru v čarodějnictví odsuzovalo jako pohanství. Ve 14. století přišel hon na čarodějnice ze Španělska. V českých zemích procesy vyvrcholily koncem 17. století na severní Moravě a až pod vlivem osvícení pronásledování skončilo. Inkvizice byla církevní institucí k vyhledávání a trestání kacířů pro zachování čistoty katolické víry. Projednávání s nešťastníky bylo neveřejné a přiznání často získané mučením. Inkvizici zrušil Josef II. za vlády své matky Marie Terezie.