Zastupitelé města na svém posledním zasedání rozhodli o vystoupení Jistebnice z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu. Naopak vstoupí do nově založené Platformy proti hlubinnému úložišti.

„Pracovní skupina nebyla nikdy optimální. Její jednání bylo dlouhé a rozvláčné a nepříliš přínosné," říká jistebnický starosta Vladimír Mašek.

Podle jeho názoru je současné pojetí úložiště zcela chybnou vizí. „Ukládat vyhořelé jaderné palivo nevytěžitelným způsobem do země je neekonomické 
i neekologické. Nikdo nebere při plánování budoucího nakládání s tímto odpadem v potaz vědecký a technologický pokrok. Inspirovat bychom se měli například 
u Francie, která ukládá do úložišť pouze nezpracovatelný zbytek," podotýká Vladimír Mašek.

Podle jeho slov je vystoupení z pracovní skupiny určitým postojem, kterým chtějí místní dát jasně najevo, že s vybudováním úložiště nesouhlasí.

„Výstupy z jednání Pracovní skupiny byly často zneužívány pro tvrzení, že jednání jsou intenzivní a prospěšná. Ve skutečnosti ale byly schůze sice dlouhé, avšak nepříliš efektivní," vysvětluje jistebnický starosta, který se už nechce nechat tlačit do kouta.

Odchod z pracovní skupiny pro dialog o jaderném úložišti považuje Vladimír Mašek za vyvrcholení dlouhodobé nespokojenosti s jejím fungováním.

„Odmítáme způsob práce, který tam byl, odmítáme vnucování úložiště. Ve svém postoji respektujeme názory občanů, kteří dali jasně najevo, že za svými domy úložiště nechtějí," konstatuje starosta Vladimír Mašek.

Informace chce Jistebnice nyní získávat samostatně bez prostředníka a z více zdrojů. „Nepotřebujeme mezičlánky, aby nám někdo říkal, co si máme myslet," dodává.

Uzavřít se ale jen do sebe rozhodně jistebničtí nechtějí. „To by byla chyba, protože je nutné neustále konfrontovat ty, kteří rozhodují, s názory a postoji občanů," míní starosta.

Z tohoto důvodu zároveň zastupitelé rozhodli i o vstupu Jistebnice do nedávno založené platformy proti jadernému úložišti. Zde si chtějí vyměňovat informace a zkušenosti s dalšími obcemi a neziskovými organizacemi, které se staví proti průzkumu a výstavbě jaderného úložiště.

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti byla ustavena na Správě úložišť radioaktivního odpadu v listopadu 2010. Vznikla za podpory ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí České republiky. Členy jsou i představitelé místních samospráv z obcí z lokalit zvažovaných pro hlubinné úložiště. V posledních měsících ale některé obce, stejně jako Jistebnice, skupinu opustily.

Zastupitelé rozhodli:
- opustit Pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu.
- přidat se do nově vzniklé Platformy proti hlubinnému úložišti.

Autor: René Flášar