Také rozhodli o podpoře Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, pro nějž schválili dar 50 tisíc korun.

Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce si pak z dělení odnesla navíc ještě čtyři tisíce korun.