Byla založena v roce 1994 a má členy v 60 zemích světa. Vyvíjí i svoji výzkumnou činnost, mezi poslední studie patří například analýzy distribuce vakcín proti onemocnění covid-19, ale i analýzy dopadů pandemie na sektor dlouhodobé péče, výzvy a příklady dobré praxe z jednotlivých zemí či aktivity v oblasti vzdělávání.

GAN je zastoupena také v OSN v pracovní skupině pro stárnutí. Jiří Horecký je od roku 2008 prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V roce 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která zastupuje na 12 000 zaměstnavatelů s téměř 750 000 zaměstnanci. Od roku 2015 je také prezidentem evropské asociace European Ageing Network.

Tato evropská asociace má členy v 25 evropských zemích a představuje tak více než 10 000 poskytovatelů, kteří denně poskytují služby více než milionu seniorů v Evropě.