Desítky evakuovaných zaměstnanců, několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, záchranáři a policie. Stačilo by jen pouhé nadechnutí, a kdyby integrované záchranné složky nezasáhly včas, zpoždění by si mohlo vyžádat lidské životy.

Takto včera vypadala situace v prostorách závodu Kosteleckých uzenin v Plané nad Lužnicí. Jednalo se ale pouze o cvičení, při kterém si jednotky z Tábora, Budějovic, Soběslavi a Plané vyzkoušely zásah, jenž simuloval únik čpavku ve strojovně chlazení.

„Cvičení takového rozsahu se koná minimálně jednou ročně. Má prověřit připravenost jednotky k podobnému zásahu a v tomto případě také funkčnost havarijního plánu závodu Kosteleckých uzenin. Simulujeme tady situaci, při níž unikla z nádrže tuna čpavku," popisuje dění šéf táborských profesionálních hasičů Petr Hojsák.
V takovém množství již není amoniak cítit a okamžitě při vdechnutí rozleptá plíce. Také obyvatele přilehlých domů by museli záchranáři urychleně evakuovat.

Jde o minuty

Vše vypuklo před půl druhou odpoledne, kdy se z podniku začali hrnou pracovníci. Stejné cvičení se tady konalo v listopadu roku 2007.
V dostatečné vzdálenosti od haly strojovny zaujali svou pozici ve směru větru, aby se vyhnuli šířícímu se plynu, nejprve táborští hasiči. O chvilku později se k nim přidali i jejich další kolegové.

Vše musí bez problémů klapnout. Jde totiž mnohdy o minuty. Proto ani chvilku neváhali a část z nich okamžitě začala stavět dekontaminační komoru a další se oblékli do protichemických obleků. Zamířili do velína, kde zůstali tři zaměstnanci. Všem hasiči nasadili protiplynové masky i protichemické obleky, načež ohrožení lidé skončili v rukách záchranářů.

Venku mezitím natáhli hadice, jimiž musejí neustále zkrápět větrací prostory. Těmi by v případě skutečné havárie proudil odpařující se čpavek. „Amoniak se likviduje dvěma způsoby. Buď se musí naředit vodou anebo se zneutralizuje kyselinou sírovou v koncentraci šestadevadesát procent," upřesnil Petr Hojsák. „Vše ovšem záleží na situaci," doplnil.

V tomto případě by na likvidaci využili kyselinu sírovou a vodu pouze na zkrápění. Na tunu čpavku je zapotřebí tuna kyseliny. Kdyby ho likvidovali vodou, padl by na to milion litrů tekutiny.

„Jakmile začneme zkrápět, jsou připraveni i dobrovolní hasiči. V tomto případě se účastnily sbory z Plané a Tábora. Mají za úkol přečerpat kanály, aby se kontaminovaná voda dostala do čističky odpadních vod," zmínil další část postupu ředitel táborských hasičů.
V tomto sledu se hasiči vydali ještě do strojovny pro dělníka, vybaveni tentokrát žlutými přetlakovými chemickými obleky. Dělník se nacházel u ohniska úniku amoniaku. Skupinka měla za úkol po záchraně dělníka přečerpat do místnosti kyselinu z barelu. Pak zbývalo změřit, zda je roztok již neutrální, aby ho mohla zlikvidovat soukromá firma. Zásah trval hodinu a půl. „Samozřejmě že prioritou je vždy záchrana lidí. Až poté dochází k likvidaci čpavku," uzavřel Petr Hojsák.

Obvyklá cvičení hasičů mají preventivní charakter a konají se v pravidelných termínech. Případný únik čpavku by ve společnosti okamžitě zachytila speciální čidla.

Postup cvičení:

• Evakuace osob. Ihned po příjezdu začnou stavět hasiči dekontaminační komoru. Oblékají se do protichemických obleků (pro pohyb v méně zamořené oblasti) a přetlakových chemických obleků (likvidace čpavku, záchrana osob v blízkosti úniku).
• Záchrana osob, zkrápění větracích otvorů, zamezení dalšímu úniku.
• Přečerpávání čpavkové vody z dešťové do splaškové kanalizace.
• Neutralizace čpavku kyselinou.
• Měření neutralizace.
• Likvidace amoniaku odbornou firmou.