Ohledně budoucnosti už hledí Radka Maxová především ke krajským volbám v příštím roce. „Čeká nás velký kus práce. Prioritou na jihu jsou krajské volby," říká Radka Maxová. Chce zároveň posílit vzájemnou komunikaci v regionu, jak navrhovala Radka Paulová. „Komunikaci nepovažuji za dostatečnou," ohlédla se za minulými měsíci Radka Maxová a dodává, že to bylo způsobeno hlavně soustředěním na komunální volby. Teď už zahájila jednání s předsedy jednotlivých oblastí ohledně lepší prezentace strany směrem k veřejnosti i k lepšímu informování mezi členy.

Zvolení Radky Maxové vítá primátor Jiří Svoboda. Českobudějovická oblast ji totiž nominovala. „Nedovedl jsem si představit jiný výsledek," řekl Jiří Svoboda. V krajském předsednictvu ANO 2011 zasednou tři místopředsedové Roman Kubíček, Radek Loušek a Petr Kalina a také předsedové jednotlivých jihočeských oblastí.