Policisté musí šetřit. Proto se domlouvají se starosty měst a obcí na snížení nájmu objektů, kde mají služebny, chystají se rozprodat nepotřebné sklady a zakázali si pořádání kulturně společenských akcí.
Počet policistů, dohlížejících na bezpečnost občanů, však zůstane naštěstí zachován.

Počet strážců zákona zůstane

„Musíme ušetřit řádově desítky milionů korun,“ přiznává jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
„Nebudeme ale propouštět policisty a snižovat jejich počet na jednotlivých útvarech, neboť naším prvořadým cílem je zachování bezpečnosti a obslužnosti obyvatelstva,“ ubezpečuje občany.

„Na základě nařízení ministra vnitra a podle pokynů Policejního prezidenta realizujeme nutné úspory finančních prostředků. Úspory hledáme na úseku mandatorních čili povinných výdajů, jako jsou platby vodného a stočného, hrazení spotřebovaného plynu či elektrické energie.“
Policie chce ušetřit také na platbách nájmů, úklidu, nákupu spotřebního materiálu či pohonných hmot.
„Konkrétní úsporná opatření jsme propracovali k jednotlivým policejním oddělením a služebnám. Úspory se budou týkat omezení energií nebo provozu méně využívaných objektů. Vyhodnocujeme potřebnost dílenských zařízení, garáží a skladů.“

V těchto dnech zástupci jihočeské policie jednají o snížení nájemného s majiteli nemovitostí, které policie nevlastní, ale v níž provozuje služebny. „Ve většině případů jde o samosprávy, s jejichž zástupci hledá policie řešení jak zajistit stávající dostupnost policistů pro občany i při nutných úsporných opatřeních,“ vysvětluje Milan Bajcura. „Krajské ředitelství již jedná nebo bude jednat se starosty měst a obcí. Cílem je nalézt kompromis jak zachovat, byť třeba v omezené míře, existenci policejních oddělení a služeben v kraji. Jednou z cest je i reorganizace policejních oddělení.“
Policisté jsou v nájmu například v Horní Vltavici na Prachaticku.

„O výši nájmu objektu rozhoduje naše obec, ale jeho výši vám neprozradím,“ říká starosta Jiří Fastner.
„Policie se na nás dosud s žádostí o jeho snížení nebo prominutí neobrátila. Sejdeme se s dalšími starosty okolních obcí, kde policisté z Horní Vltavice také působí, a domluvíme se, zda bychom nájemné společně neuhradili a policie by tak v objektu zůstávala zdarma,“ dodává starosta Jiří Fastner.
A policie ví, kde se dá ještě ušetřit. Například při opravách a údržbě objektů a techniky hodlají policisté využívat vlastní zaměstnance a opraváře a minimalizovat tak objednávání civilnich firem.

„Také vyřazujeme starou, na opravy nákladnou kancelářskou techniku, a budeme maximálně využívat kapacity techniky modernější.“
Policisté budou šetřit i při svých výjezdech. „Chceme zefektivnit plánování jízd, snížit náklady na opravy vozidel a efektivně vytěžovat vozy osádkou i nákladem.“

Konec policejních plesů

Policisté hodlají v nejbližších dnech opustit některé objekty, popřípadě je prodat. Půjde o objekty, jako jsou sklady a autoparky. Omezen bude i provoz některých policejních služeben.
A aby toho nebylo málo, ochuzeni budou i milovníci kultury. „Policisté totiž dále vydali zákaz pořádání kulturně společenských akcí, protože přímo nesouvisí s výkonem služby,“ dodává mluvčí Milan Bajcura.