Prohřešky jezdce:• pád jezdce či koně
• předjetí Mastra (nejzkušenější jezdec či pořadatel Hubertovy jízdy) či Lišky
• odmítnutí skoku
• posilnění se alkoholickým nápojem
• nekolektivní chování k ostatním jezdcům
• neposlušnost koně nebo také jezdce
• nevhodné či špinavé ustrojení jezdce
• špatná či špinavá výstroj koně
• ztráta nebo rozbití části výstroje či části oděvu
• opuštění či vychýlení se z dané trasy
• vykonávání tělesné potřeby na místech, která k tomu nejsou určena
• špinavý kůň

Jednou z nich byla devatenáctiletá Karolína Votápková. „Jízdy se účastním už po šesté. Jinak jsem byla i v Ratibořských Horách nebo v Louňovicích. Pokaždé ale se stejným koněm nejezdím, vždy je vystřídám. Teď pojedu na třináctileté klisně Bessy," říká Karolína Votápková.

Již po čtrnácté

Hubertova jízda se pořádá k ukončení jezdecké sezony. „Jezdíme takhle každoročně na konci října, dnes to bude již po čtrnácté. Vždy se u Šelmberku sejde kolem pětadvaceti koní. Věkový rozdíl tady je od patnácti do čtyřiceti let," uvedl Jaroslav Čech, jeden z členů mladovožického jezdeckého klubu, který Hubertovu jízdu pořádal.

Vítězem jízdy je ten kdo ukořistí liščí ocas. Tradiční lišku představovala jezdkyně, která měla připnutý liščí ohon na kabátu a symbolizovala tak dávnou tradici honu. Během jízdy se dohlíží i na prohřešky jezdců a na konci dne se u hubertovského soudu hříšníci odsoudí. „Soudní porota přestupky pak náležitě ocení, někdo bude muset platit, někomu zadáme záludný úkol," směje se předseda mladovožického jezdeckého klubu Jaroslav Mareš.

Přišla poprvé

Podívat se na koně přišla také devítiletá Aneta Tomášková.„Na Hubertově jízdě jsem poprvé, ale na koni už jezdím rok. Moc se na to těším a až budu větší, tak bych ji chtěla také zkusit," doufá Aneta Tomášková.

"Naše Hubertova jízda je specifická v tom, že se jezdí kolem hradu. Jinde v okolí se vždy začíná třeba na statku nebo na louce," dodal Jaroslav Mareš.

Trasa vedla okolo hradu Šelmberk, pak se pokračovalo ke Bzové, kde byly na dvou místech překážky, které museli jezdci s koňmi přeskočit. „Překážky nejsou náročné, postavili jsme to tak, aby to zvládli všichni, i ti méně zdatní jezdci. Je to závěrečné ukončení sezony, nechceme aby se tedy někdo potloukl," dodal Jaroslav Mareš.