I jízda na kole má svá pravidla. Připravili jsme pro vás s pomocí preventistky Městské policie Strakonice Janou Janoutovou stručný výtah ze zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

1. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
2. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
3. Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou, je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší sedmi let.
4. Cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
5. Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
6. Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

Nikdy nezapomeňte, že je kolem vás dost těch, kteří rádi nakupují za pět prstů. Stačí chvilka nepozornosti a vaše kolo už patří někomu jinému. Jak ho tedy nejlépe ochránit před odcizením?

1. Při odstavení kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu.
2. Jestliže ukládáte kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří domu a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol.
3. Zjistěte si, zda Policie ČR nebo městská policie v místě vašeho bydliště neprovádí evidenci nebo čipování jízdních kol. Pokud ano, neváhejte a nechte si kolo zaevidovat.
4. Dojde–li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie ČR.

Dobré rady pro cyklisty

– Jezděte co nejvíce u pravého okraje silnice a stále sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
– Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
– Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Nevozte ani předměty, které by mohly vás nebo jiné osoby zranit.
– Své úmysly dávejte najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
– Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu.
– Tam, kde je hustý provoz, jděte s jízdním kolem raději po chodníku.
– Na přechodu pro chodce i při odbočování vpravo nebo vlevo dejte přednost přecházejícím chodcům.
– Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
– Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
– Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
– Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
– Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, abyste měli kolo řádně vybaveno a měli jste v pořádku všechny součásti, které vám umožňují bezpečnou jízdu.
– Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.

Jízdní kola musí být vybavena:

-dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem (volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou
- zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
- přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
- oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek)- oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty
Velikost, tvar a umístění odrazek je v příloze 13 podrobně popsáno. Dále je předepsáno jak má být provedeno zakončení řídítek (zátky, rukojeti), páček brzd a měničů převodů, konců blatníků, a rovněž jak mají být provedeny matice nábojů kol (musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rychloupínací apod.).

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:

- předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem

- zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem
- zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu min. 1,5 hodiny)

Na co dávat pozor

– Nepodceňujte vyhlášku, která jasně hovoří o povinnostech cyklisty v silničním provozu. Městská policie vás za jejich nedodržení může potrestat domluvou, ale i blokovou pokutou do výše dvou tisíc korun (například jízda po chodníku).
– Pokud si nejste jisti, jaké kolo vybrat, zajděte do jakékoliv specializované prodejny, kde vám odborně poradí a v případě nákupu vám kolo i seřídí.
– Když vyjedete na silnici, stáváte se účastníky silničního provozu. Stále myslete na to, že na komunikacích je stále více silných a rychlých aut. Tím, že jste cyklisté, jste mnohem zranitelnější.
– Využívejte cyklotras, cyklostezek a stezek pro cyklisty.
– Alkohol nepatří ani za řidítka jízdního kola.

Rozdíly

Na cyklostezce není povolen vjezd vozidel, slouží pouze pro cyklisty, případně pro chodce, pokud se jedná o smíšenou stezku, nebo když je provoz chodců a cyklistů oddělen.
Cyklotrasa pak slouží všem, i autům pokud není jejich provoz omezen jinou dopravní značkou. Je označena žlutými směrovými dopravními značkami, které slouží pouze jako informace, jakým směrem jet.

Kolo je jako klobouk. Musí sednout na míru

S jakým finančním rozmezí bychom měli počítat, pokud se rozhodneme koupit si kolo na běžnou cykloturistiku?
V současné době se ceny kol ve střední třídě, což jsou kola určená na cykloturistiku, pohybují v rozmezí od dvanácti do pětadvaceti tisíc. Samozřejmě záleží na tom, co od kola očekáváme. Dle toho také volíme výbavu.

Jakými pravidly bychom se při nákupu kola měli řídit?
Jednoznačně je nejlepší nákup v kamenném obchodě. Ceny tam sice nejsou tak nízké jako na internetu, ale zákazník má veškerý komfort. Produkt si může prohlédnout, a co je nejdůležitější, i vyzkoušet. Kolo je jako klobouk či hudební nástroj, musí prostě sednout! Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, lze jej s prodejcem konzultovat přímo, řešení reklamací je daleko jednodušší než psát do nekonečna maily pochybné internetové firmě. Tím samozřejmě nechci házet na internetu všechny do jednoho pytle. Kola v supermarketech…, to je kapitola sama pro sebe. Velmi levná, neznačková, nekvalitní, těžká, nefunkční, neseříditelná a posléze i bolestná.

Jak často by mělo jít kolo do servisu? Bezprostředně po nákupu je kolo v pořádku, tedy bezpečné?
Kolo odcházející z kamenného obchodu by mělo být plně seřízeno, nastaveno dle přání zákazníka, připraveno k okamžitému použití. Po určité době by měla proběhnout garanční bezplatná prohlídka, při které se doseřídí komponenty, které si ,,sedají“ (lanka, výplety). Samozřejmě je dobré pro stroj i jezdce provádět pravidelné kontroly opotřebení pohyblivých součástí, a to zpravidla tak čtyřikrát do roka, dle toho, jak silově a kde dotyčný jezdí. (nik)