Na opravu fasády janovského kostela dáme z rozpočtu sto tisíc, rozhodli mladovožičtí zastupitelé. Farnost chce totiž požádat o krajskou dotaci a potřebuje peníze na spoluúčast. Tomuto rozhodnutí zastupitelstva nahrál i fakt, že Janovští už mezi sebou vybrali padesát tisíc korun. A nebylo to poprvé.

Všechno začalo 1. listopadu po posvícení. „Pan farář řekl, že když se bude kostel opravovat, dá deset tisíc ze svého. To inspirovalo další lidi a podařilo se zatím od větších sponzorů získat padesát tisíc korun,“ líčí iniciátorka sbírky Marie Chlumáková.

O tom, že Janovským není osud jejich kostela lhostejný, svědčí i předchozí sbírka. Lidé se před třemi lety dokázali složit na opravu zvoničky.
„Asi před třemi roky přiklepli farnosti 850 tisíc korun na střechu. Ta se opravila, kostelíček vypadal k světu, a tak jsem si říkala, že by to chtělo opravit i zvonici. To tady ještě sloužili polští faráři. Když jsem s tím za nimi přišla, říkali, jestli jsem se nezbláznila, kde by se vzalo tolik peněz. Já však byla přesvědčená, že bychom mezi lidmi mohli tak padesát tisíc vybrat,“ vrací se do nedávné minulosti Marie Chlumáková.

A povedlo se. Lidé mezi sebou vybrali dokonce sedmdesát tisíc korun. „Ve třech jsme obešli každou chalupu v Janově i v Koutech a Radvanově, přispěli i lidé ze Staniměřic, Nahořan, Krchovy Lomné a Zahoří.“

Jestliže tentokrát farář Jaroslav Karas odstartoval svým slibem sbírku na fasádu, jeho k tomu pro změnu inspirovali místní díky své iniciativě.
„Když jsem slíbil po mši v den posvícení peníze na fasádu, trochu jsem předpokládal, že se lidé chytnou. Že to ale bude mít takový ohlas, jsem nečekal. Jsem moc rád, že tomu tak je, a radost mám i ze spolupráce s městem,“ říká farář Karas.

Padesáti tisíci to nejspíš ale neskončí. Marie Chlumáková se chystá na jaře obejít znovu všechny chalupy s pokladničkou. Všichni o tom už dopředu vědí.
„Na zvoničku jsme taky přispívali, dáme i na kostel. Ať to tu nějak vypadá,“ říká Ludmila Pistulková z Janova.
A když vše půjde hladce, oděje se kostel do nového kabátu už na podzim. Farnost už pracuje na podání žádosti o peníze z grantu Jihočeského kraje na opravu sakrálních památek. Chce zažádat o necelý půlmilion korun.
„Práce by se měly týkat sanačních omítek, odvodnění kostela a nové fasády. Nakonec bude třeba pár drobných terénních úprav okolí. Mohlo by se začít už na jaře nebo z kraje léta,“ upřesňuje farář.

Podle starosty Jaroslava Větrovského patří Janov k osadám, kde to doopravdy žije. Místní si například nedávno svépomocí opravili společenskou místnost. Bydlí tu dost mladých a lidé se odtud nestěhují.
„Fasáda janovského kostela je ve špatném stavu. Přitom Janov má nádhernou náves. Zaslouží si, aby jeho dominanta nedělala ostudu,“ míní starosta.
Město už předem přislíbilo, že pokud farnost uspěje s dotací, pomůže se spoluúčastí. V zastupitelstvu zvedlo ruku pro návrh třináct jeho členů, jeden se hlasování zdržel.

Historie - Vozovou cestou na úpatí Holých vrchů přijdeme k obci Janovu (2.5 km), která je dosud označována za nejstarší sídliště v našem okresu, neboť tu byla nalezena stará pohanská pohřebiště. Janovský kostel stejně jako všechny farní kostely na území našeho soudního okresu stával již ve 14. stol. jako kostel farní a faráře jeho dosazovali sami králové čeští až do doby Karla IV. Za válek husitských většina far a s nimi fara janovská zanikly a z kostela janovského se stal kostel filiální. Zasvěcen je Všem svatým. Polorozbořený kostel byl znovu postaven r. 1726. R. 1936 byla při opravě kostela nalezena ve zdi stará křtitelnice, která se jak tvarem, tak i materiálem podobá křtitelnici ve Střížkově, o které je dokázáno, že z ní byl křtěn Jan Žižka, a je tedy asi z téže doby jako jediný pozůstatek původního kostela. Na blízku Janova na vrchu Kozí hrad stávala ve středověku tvrz. Janov je rodiště - jak je nyní bezpečně prokázáno - mistra Matěje z Janova, žáka Milíčova. Zdroj: Karel Emanuel Rosol - M. Kršková: Průvodce Mladou Vožicí a okolím