U nemocnice odebírají vzorky k testování. „V odběrovém centru provádí odběry tým pracovníků ve složení zkušená sestra z infekční ambulance a medik 5. ročníku,“ upřesnila.

Vzorky vzniklé výtěrem z nosohltanu jsou odváženy dvakrát denně do laboratoře Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Test je hotový tentýž den. Na odběrovém místě se vyšetření do konce března podrobily dvě stovky pacientů,“ doplnila.

Lůžka připravena

V táborské nemocnici je již vyčleněna část objektu přímo pro pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19. „Pacienti jsou vyšetřováni v infekční ambulanci, kde jsou připravena i lůžka k ošetřování a léčbě pacientů s podezřením na toto onemocnění,“ naznačila.

Pro nemocné s Covid-19 připravili 50 lůžek standardních, 11 lůžek jednotky intenzivní péče (JIP) a 6 lůžek oddělení anestezie a resuscitace (ARO).

Ochranné prostředky se přerozdělují prostřednictvím kraje. „Ostatní zdravotnický materiál nemocnice má, rovněž zásoby léků,“ řekla. „Počet přístrojů na JIP a ARO bychom chtěli navýšit, tak abychom zabezpečili zvýšenou potřebu pro pacienty našeho okresu,“ dodala. V současnosti disponují sedmi plicními ventilátory pro dlouhodobou ventilaci.

Třídí příchozí

Druhým týdnem před nemocnicí také funguje tzv. třídící centrum. „Jde o preventivní opatření proti zavlečení onemocnění do nemocnice pacientem,“ dodala.

Přes toto centrum u vchodu, které funguje nepřetržitě, musí projít každý. „Personál zde podle anamnézy a klinických obtíží třídí pacienty do třech skupin,“ zmínila.

Došlo k omezení plánovaných operací i chodu ambulancí pro chronicky nemocné. „Naopak standardně funguje akutní péče a péče o onkologicky nemocné. Na některých odděleních snižujeme počty personálu, pracuje se v oddělených týmech a tím se snižuje riziko nákazy. Zákaz návštěv platí plošně po republice. Samozřejmě respektujeme výjimky a posuzujeme jednotlivé případy lidsky,“ uzavřela.