Při nadcházejících volbách do zastupitelstev měst a obcí nebudou platit stejná pravidla jako při květnových volbách do Poslanecké sněmovny. Nemůžete například volit ze zahraničí a voličský průkaz, který lze použít pro senátní volby, vám také nepomůže.

Volit můžete zásadně třemi způsoby. Buď se rozhodnete pro jednu stranu: potom uděláte křížek u horního prázdného políčka, u něhož je název strany uveden. Pokud si chcete vybrat napříč politickými stranami své zastupitelstvo ze silných osobností, můžete tak učinit, ale musíte pamatovat na počet hlasů, které přidělujete. Například v Českých Budějovicích vybíráte 45 zastupitelů, a proto máte k dispozici 45 hlasů, nemůžete tedy přidělit nějaký hlas navíc a zakřížkovat 46 kandidátů. Potom by byl volební lístek neplatný. Ale pokud například uděláte jen 44 křížků, lístek je platný.
Můžete také oba přístupy zkombinovat a dát nejprve křížek straně a pak i několika jednotlivcům z jiných kandidátek. I tehdy je lístek platný. Čím více ale jednotlivců zakřížkujete, tím více hlasů odspodu ubíráte vybrané straně.

Když zakřížkujete na už vybrané stranické kandidátce ještě nějaké osobnosti, nahoru je rozhodně neposunete. Preferenční hlasy uvnitř jedné strany nelze udělovat. Na úskalí křížkování upozornil i Pavel Šaradín, politolog Univerzity Palackého v Olomouci: „Pokud jde o křížkování pro jednotlivé kandidáty, tak to samozřejmě možné je, ale pozor! Hlas se nejprve započítává straně a až potom se přihlíží k jednotlivým kandidátům. Takže se může stát, že vlastně zvolím kandidáta, pro kterého bych za normálních okolností vůbec nechtěl hlasovat. Třeba nepopulárního politika, který je na předních pozicích,“ řekl Deníku Šaradín.