Soud povolil oddlužení Martina Č., Týn n. Vlt. (26 INS 2788/2009), splátkovým kalendářem.
Uložil dlužníkovi, aby po následujících pět let nebo až do úplného zaplacení všech pohledávek platil osmi věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce měsíčně z příjmů, které získá, částky v soudem určeném poměru.

Soud přikázal plátci mzdy dlužníka, aby ze mzdy dlužníka strhával stanovené srážky a vyplácel je insolvenčnímu správci.

Splátky po 12 605 korunách

Pohledávky věřitelů pana Č. byly přezkoumány.
Žádný z nich se k jednání nedostavil. Soud tedy rozhodl sám spolu s insolvenčním správcem o způsobu oddlužení. Dlužník je zaměstnán s obvyklým čistým příjmem 23 000 korun měsíčně. Lze důvodně předpokládat, že při plnění splátkového kalendáře budou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny více než v rozsahu 30 % zjištěných částek, řekl soud.

Přezkoumané závazky dluž〜níka činí 367 353,54 Kč. Výpočtem zabavitelné částky mzdy, která u dlužníka činí 12 605 Kč měsíčně, je zřejmé, že za 60 měsíců je schopen uhradit zhruba 756 300 Kč.
Z nich připadne na odměnu správce a hotové výdaje 64 260 Kč a zbytek, zhruba 692 040 Kč, na poměrné uspokojení věřitelů.
Největším z nich je Česká podnikatelská pojišťovna, jíž v tomto případě připadne čtyřicet procent strhávaných částek.

Povinnosti, které se musí dodržet

Po dobu plnění kalendáře musí dlužník vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost či o získání příjmu usilovat. Nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat.
Hodnoty získané dědictvím a darem musí zpeněžit a výtěžek, stejně jako jiné mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
Nesmí přijímat nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.
Rozhodnutím o oddlužení jsou vázáni i věřitelé, kteří s oddlužením nesouhlasili.

Insolvenční soud oddlužení zruší a rozhodne o řešení dlužníkova úpadku konkurzem mimo jiné tehdy, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nelze možné splnit.