Dírná měla vzniknout v 9. století jako tvrz na skalním ostrůvku uprostřed rybníka, první písemná zmínka je ale až z roku 1354, kdy Oldřich a Jošt „nového faráře prodávali“. Od roku 1357 tu žil rod Rúthů. Barbora Rúthová se provdala za Adama Vratislava z Mitrovic roku 1607 a od tohoto data vlastnil Dírnou rod Vratislavů, který tu žije dodnes. Samotná obec Dírná má 250 obyvatel, s částmi Lžín, Závsí, Zářičí a Nová Ves u Dírné celkem 470 obyvatel.

Rajlichovi v Dírné: Sem jako panský kovář Wratislavů přišel ze Šternova Karel Vojtěch Rajlich se svou ženou Marií Rajlichovou roz. Hejhalovou a synem Jaroslavem v roce 1910. Panská kovárna byla v čp. 40. V letech 1936—1938 postavil se svými 4 syny – 3 se narodili již v Dírné: Karel, Václav a Jan – rodinnou vilku čp. 73, kterou žertem nazýval „červený hrádek“ jako vzpomínku na své dětství prožité v Červeném Hrádku u Sedlčan.

V Dírné čp. 73 jako penzista zůstal až do své smrti v r. 1959 a spolu se ženou Marií spočívá na starém dírenském hřbitově, na který viděl z oken své vilky. Až do své smrti v r. 1997 zde pak žil nejstarší syn, učitel a malíř Jaroslav, jenž s manželkou Marií Rajlichovou roz. Šimkovou mají náhrobek na hřbitově novém.

V roce 2009 se v Dírné konal 4. sjezd rodin Rajlichů, na který přijelo 47 účastníků, v létě 2015 se pak uskutečnilo v Dírné další, již 6. setkání rajlichovských rodin spolu s výstavou 5 Rajlichů výtvarníků "5R" (Jaroslav st., Jan st., Jaroslav ml., Tomáš a Jan ml. Rajlichovi).

10. dubna letošního roku byla na domě v Dírné čp. 40 instalována pamětní deska ke 100. výročí narození zde Jana Rajlicha st., malíře a grafika.