„Takový volič může využít jednoho ze dvou způsobů zvláštního hlasování: hlasovat může na volebním stanovišti drive-in ve středu před volbami 11. ledna, respektive 25. ledna v případě 2. kola, a to od 8 do 17 hodin na určeném místě i bez předchozího objednání,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Pro celý okres Tábor je tímto stanovištěm areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v Táboře ve Vožické ulici 2107. Hlasovací místo se nachází 50 metrů za vjezdem do areálu.

„Podmínkou je, že volič má trvalý pobyt v okrese Tábor. Přijede vozem nebo na motocyklu na určené místo, nemusí vystupovat a odhlasuje. Musí mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní doklad a potvrzení o karanténě nebo izolaci,“ vysvětlil vedoucí táborského odboru vnitřních věcí Vladimír Helma.

Stará radnice ve Veselí nad Lužnicí.
Veselští koupí za 20 milionů Starou radnici. Část by mohla sloužit i dětem

Druhou možností, jak vybrat hlavu státu, pokud je volič v izolaci či karanténě, je využití zvláštní přenosné volební urny (ZPVU). O její přistavení volič telefonicky požádá na Krajském úřadu v Českých Budějovicích a domluví si přesný čas.

„Na rozdíl od stanoviště drive-in se do přenosné volební urny hlasuje vždy v pátek a v sobotu v termínu voleb, a to na základě předchozí telefonické žádosti. Předpokladem je, že volič se z vážných důvodů nemohl dostavit na volební stanoviště,“ sdělil Vladimír Helma.

Žádosti je možné podávat do čtvrtka před konáním voleb, tedy do 12. ledna a 26. ledna v případě konání 2. kola, a to nejpozději do 20 hodin. K později přijatým žádostem se nepřihlíží. Telefonní číslo pro objednání ZPVU je 386 720 235.

Co se týče vyslání přenosné urny z okrskových volebních komisí přímo v Táboře, i to má svá pravidla. „Lze o to požádat jedině ze zdravotních důvodů. Pokud komise urnu k voliči vyšle, neznamená to, že do ní odvolí celá rodina, ale vždy pouze ten volič, který si přistavení urny objednal,“ upozornil vedoucí odboru vnitřních věcí.

Kontaktní čísla na objednání volební urny jsou 381 486 113, 381 486 114, 381 486 115.