Jak hodnotíte předchozí rok?
Dobře, hlavně se nepotvrdily obavy pacientů, že to bude horší. Myslím, že změny vůbec nepoznali a nám se dařilo poměrně slušně hospodařit. K poslednímu listopadu máme k dobru přes tři miliony, zatímco za rok 2006 byl propad přes tři miliony. Proto jsme mohli rozdělit víc peněz, například na ortopedii jsme přidali o 25 procent víc financí na implantáty. Vzrotly i odměny zaměstnanců, což bylo dáno odchodem více než 70 lidí z nejnižších příjmových kategorií, ale i tím, že jsme začali vyplácet pohyblivou složku odměn.


Redukovali jste některé provozní činnosti, máte ale dost zdravotnického personálu?
Nemáme problémy se sestrami, ale máme problémy v určitých oborech lékařů jako je ARO, dětské, gynekologie nebo neurologie. Stále hledáme nové lékaře a pokračujeme i ve výběrových řízeních na primariáty. Tento stav je právě pro zájemce rozhodující, neboť některá oddělení dosud nemají jasné vedení.


Co vedlo k výměně primářů? Veřejnost nevnímá vždy pozitivně odchod zkušených lékařů.
Vedení nemocnice se dohodlo na konkurzech na všech vedoucích postech, celkem je to dvacet pozic. Letos nás čeká čtrnáct řízení, při nichž ctíme doporučení výběrové komise, jež se skládá z odborníků toho kterého oboru.


Začala stavba nového pavilonu, který ještě letos chcete uvést do zkušebního provozu. Dlouho se ale hovoří i o rekonstrukcích operačních sálů, kdy se s nimi začne?
Obě akce poběží souběžně, někdy začátkem dubna s rekonstrukcemi chceme začít a dokončení plánujeme na září říjen. Dokud se neodstěhuje porodnice, nemůžeme se pustit do posledního patra. Ale dvě patra, kde je nyní šest sálů a ve finále budou čtyři, bychom rádi zrealizovali v této době. Pracovat budeme za plného provozu, přičemž největší zátěž směřujeme na léto, kdy lidé nechtějí být operováni. Zcela určitě to bude nápor na personál, aby zajistil dodržování pravidel hygieny a dezinfekcí. Jsme připraveni dělat rozsáhlé kontroly.


Hluk ale bude i neblaze působit na pacienty. Neuvažujete o výpomoci jiné nemocnice?
Bohužel, pokles výkonnosti v létě přinese i pokles příjmů, proto moc prosím pacienty, aby s námi měli trpělivost. Navíc stavební práce nebudou v místech, která přímo sousedí s lůžkovou části například pavilonu dlouhodobě nemocných nebo psychiatrie. Přesto ruch bude samozřejmě slyšet.


Kam půjdou vybrané poplatky od pacientů?
Zpět do provozu, tedy i ku prospěchu i pacientů. Je třeba ale říct, že letošní zvýšení daně přijde nemocnici na sedm milionů korun.