„Letos jsme opravili komunikace Na Višňovce v délce asi půl kilometru s náklady 200 tisíc korun z obecního rozpočtu. Rekonstruovala se také kompletní cesta v Nové Vráži u parčíku, kde se dělal nový povrch za 60 tisíc korun,“ uvedl starosta Vráže Petr Novák.
Rekonstrukci si vyžádala i oprava střechy na obecním úřadě poškozená po orkánu Kyril. V husté síti vycházkových tras kolem lázeňské obce se opravovaly také altány a odpočívadla. U obecních bytovek vyměnili původní betonové schodiště za nové protiskluzové kovové konstrukce.
Branického starostu Stanislava Češku potěšila dotace od kraje pro dobrovolné hasiče, díky penězům z Programu obnovy venkova mohli vyměnit okna na obecní budově. „Nepodařilo se zahájení stavby osmi bytů. Dostali jsme příslib dotace ve výši 4,4 miliony na výstavbu osmi bytů pro příjmově vymezené osoby v bývalém kulturním domě. Úvěr máme také vyřízený. Ale vinou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových není vyřízeno převedení majetku do vlastnictví obce a na tom další postup zastavil. Už jsme mohli zahájit rekonstrukci budovy,“ vylíčil problém starosta obce Branice u Milevska. A co by chtěl popřát nejen všem Braničákům? „Samozřejmě zdraví a spokojenost. Aby k sobě našli vždy cestu a aby jim sváteční nálada vydržela co nejdéle!“
Pro město Protivín byl podle názoru starosty Jaromíra Hlaváče právě končící rok úspěšný po ekonomické i společenské stránce.„Každý návštěvník si jistě na první pohled všimne, že se zlepšil vzhled centra, včetně Masarykova náměstí. Přispěla k tomu nejen další parková úprava, ale i rekonstrukce domu číslo 23 a oprava chodníků v Mírové ulici,“ připomněl starosta Hlaváč.
K dalším úspěšným akcím se řadí zahájení a dokončení první etapy rekonstrukce Komenského ulice. Patří k dopravně nejdůležitějším ve městě, protože právě tudy vede objížďka při uzavření Masarykova náměstí. Součástí rekonstrukce byly také nové chodníky a bezbariérový přechod u základní školy.
K letošním aktivům patří dále opravená komunikace k Rabiňskému rybníku a vybudování protipovodňové zdi u řeky Blanice. „Je dobrou zprávou, že všechny aktivity města se podařilo zajistit z vlastních prostředků, bez úvěru,“ dodal Hlaváč.