Od strachu, škod na zdraví i majetku by je měla ochránit protipovodňová stěna, kterou v současné době staví Povodí Vltavy. Důležité úpravy, například železobetonové konstrukce všech bariér včetně zbytku přeložek inženýrských sítí, by měly být hotové ještě letos.

V sobotu si stavbu mobilních protipovodňových bariér zkoušela dvacítka dobrovolných hasičů, které správný postup učili zaměstnanci dodavatelské firmy.

„Při správné organizaci a při počtu minimálně pětadvaceti lidí jsme schopni zábrany postavit odhadem za čtyři, nebo pět hodin," řekl Petr Víta z firmy JaP Jacina z Mnichova Hradiště, která protipovodňový systém vyrobila.
Než bude potřeba mobilní zábrany použít naostro, budou uložené v kontejnerech ve skladu ve Veselských službách. Pokyn k jejich stavbě vzejde od místostarosty, a to po schůzce krizového štábu.

Počínání hasičů sledoval i Petr Horák, který má v Hamerské ulici autoopravnu. „Myslím, že jim práce jde od ruky. Mobilní hrazení je dobrá věc. Jen mám strach, aby při povodních vydrželo pískové podloží, v němž jsou uloženy základy stavby," konstatoval Pavel Horák.