Ve světě se podobně uklízelo již zhruba ve stovce zemí a ruce k dílu přiložilo na devět milionů dobrovolníků. Pro letošní rok byla úklidovým dnem stanovena sobota 18. dubna a teprve tehdy se ukáže, který z místních „zelených" politiků se do akce věnované Dnu Země (připadá na 22. dubna) zapojí.

„My jsme se přihlásili jako město a já osobně uklízet půjdu, byť ještě nemám přesně vybranou lokalitu," slibuje místostarostka Kateřina Bláhová z T2020, jež má v rezortu životní prostředí. Táborské hnutí Jiřího Fišera také v minulosti organizovalo úklidy na Sídlišti nad Lužnicí. Město dobrovolníkům zajistí pytle na odpad a jejich svoz a také ochranné rukavice.

V Táboře se pravidelně do odklízení poházených odpadků zapojují i zdejší základní školy. Děti si tak vyčistí okolí budovy i školního hřiště a přilehlých prostor.

Ochránci přírody z 5. táborské základní organizace se 18. dubna vydají po břehu Jordánu. Jak řekl předseda Vladimír Doležal, budou rádi, když se k nim veřejnost přidá. Jordánu vyhradili čas mezi 9. a 13. hodinou.

Den Země si Tábor ve středu 22. dubna připomene na náměstí TGM, kde budou pro děti ze základních i mateřských škol připravené hry a soutěže s ekologickou tematikou. Letošní kampaň se zaměří především na světlo.