close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

Loňský rok se nesl ve znamení pandemie koronaviru. Jak jste se s ní vyrovnali?

V jarní vlně jsme poskytovali občanům roušky, seniorům nad 70 let vitamíny a dezinfekci. Jako klíčové se ukázalo kontinuální poskytování terénní pečovatelské služby, která zajišťovala provoz stále, bez výpadků.

Mladá Vožice se loni chystala připomenout dobytí města husitskými vojsky…

V důsledku pandemické situace jsme bohužel nemohli zorganizovat naplánované akce. Především připomenutí výročí 600 let od dobití Mladé Vožice Janem Žižkou. V rámci tohoto výročí jsme chystali akci s historickými řemesly a ukázkami dobových reálií. Dále jsme museli zrušit plánovaný Den s armádou. Platná nařízení se ukázala jako neslučitelná s organizací této akce, která přitom již byla připravena.

Přesto se vám však podařilo několik investičních akcí dotáhnout úspěšně do konce, můžete je blíže popsat?

I přes složitou pandemickou situaci se podařilo zrealizovat naplánované investiční akce v rozsahu zhruba 32 milionů korun. Značných investic se dostalo objektům základní školy. Nákladem 900 tisíc jsme opravili fasádu na budově druhého stupně s ozdobnými historickými prvky. Za 13 milionů také stavíme nové učebny v půdních prostorách školy. Vzniknou zde dvě odborné učebny pro informatiku a jedna pro výuku cizích jazyků. Samozřejmě připravíme i kabinet a sociální zázemí. Za tři a půl milionu pořídíme novou moderní techniku pro vybavení učeben. Letos chystáme v areálu školy stavbu nového parkoviště a výměnu starých kotlů na vytápění. Kromě toho jsme loni ve spolupráci s TJ Sokol Mladá Vožice za necelých šest milionů přeměnili staré tenisové kurty na víceúčelové sportoviště pro míčové hry s umělým povrchem. I zde vzniklo nové zázemí se šatnami, sociálním zázemím, prostory pro uložení nářadí a náčiní. Sportoviště je rovněž vybaveno osvětlením tak, aby bylo možno v „krátkých“ dnech sportovat i v podvečer.

Opravy se také dočkala zřícenina blízkého hradu Šelmberk…

Na jaře jsme museli z bezpečnostních důvodů zajistit havarijní zdivo, z torz hradních zdí se začaly drolit kamínky, tudíž jsme museli vzít v potaz hrozbu, že by se mohl uvolnit větší kámen a způsobit někomu újmu. Tato akce si vyžádala 460 tisíc korun.

Jak je na tom město se stavebními parcelami?

Podařil se nám velmi rychlý prodej čtrnácti stavebních pozemků v lokalitě Sluneční II. Za necelých osm milionů jsme vybudovali vodovod a kanalizace včetně přípojek na hranice nových stavebních pozemků, plynovod včetně přípojek, veřejné osvětlení, na jaře doděláme vedení elektrické energie. Letos nás také čeká stavba dopravních komunikací.