close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in Logo Deník na návštěvě.

close Starostka Roudné Eva Kropáčková. info Zdroj: archiv obce zoom_in Starostka Roudné Eva Kropáčková. Pandemie se podepsala na životech každého z nás, nejen v pracovním, ale i v osobním. Přesto nás nezastavila v dalším rozvoji naší obce. Co se týká chodu úřadu, tak se nám zatím podařilo nákaze předejít. Pečovatelskou službu v naší obci zajišťují pracovnice ze Soběslavi. Již během první vlny covidu jsme zajišťovali potřebné desinfekční prostředky, dostatek roušek a seniorům nad 70 let jsme rozvážely s kolegyňkou potraviny z potravinové banky. Zastavil se ovšem veškerý kulturní život obce. Plánované akce, přednášky, plesy i pouť jsme museli zrušit. Přerušit svoji činnost musely i spolky, které v komunitním centru mají své zázemí. V loňském roce se nám podařilo získat v komunitním centru provozovatele restauračních služeb, i v době pandemie tak funguje rozvoz a výdej jídel z okénka.

Co dalšího se vaší obci loni podařilo, na co jste jako starostka hrdá?

Přes všechny nesnáze, spojené s pandemií, jsme uskutečnili mnoho plánovaných oprav a rekonstrukcí. Loni se nám podařilo vyměnit střešní krytiny, zateplení a fasádní nátěr na části budovy obecního úřadu, kde máme od listopadu 2019 zřízenu dětskou skupinu Korálky. V létě se zde koná i příměstský tábor Barevné léto. Loni jsme prodloužili vodovodní řad a opravili veřejné osvětlení a osvětlení místního hřbitova. Směrem k Janovu vyrostly i vysázené aleje stromů. Každým rokem zaměstnáváme naše občany, kteří pečují o místní zeleň. Roudná je často vyhledávaná turisty, kteří využívají hlavně okolí místní pískovny a obecní kemp Pohoda. Od ledna 2022 bude náš kemp opět nabízen k pronájmu a zajímá nás, kolik atraktivita kempu přiláká zájemců. I přes složitou situaci pandemie plánujeme letos další prodloužení a opravy vodovodního řadu, dále připravujeme umístění prvků minigolfu a mobiliáře na veřejném prostranství u komunitního centra. Čeká nás také příprava projektů a oprav místních komunikací.