Před samotnou stavbou nového mostu dojde k demolici původního, vystaven má být ještě předtím provizorní jednosměrný most řízený semafory. „Určený ale bude pouze pro chodce, cyklisty a osobní automobily. Výjimku budou mít jen vozidla integrovaného záchranného systému, Rumpoldu a linkové autobusy,“ upřesnil plánský starosta Jiří Šimánek.

Vedení města i obyvatelé přesto do budoucna počítají, že stavba takového rozsahu může způsobit po dobu budování poměrně komplikovanou dopravní situaci především ve špičce.

Jak už loni avizoval náměstek hejtmana pro školství, sport a veřejné zakázky Pavel Klíma, cílem investice je zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy. „Nová stavba nahradí dosavadní nevyhovující mostní konstrukci. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu provozu na objektu spadajícím pod správu kraje,“ uvedl Pavel Klíma.

Na další dvě uzavírky se budou muset připravit řidiči v Chýnově v souvislosti se stavbou obchvatu města.

Od 1. do 30. dubna dojde k omezení provozu na silnici II/409 v Záhosticích. V místech, kde se budoucí trasa obchvatu protíná s komunikací II/409, bude po dobu uzavírky prováděna úprava trasy silnice II/409. Provoz bude v tomto místě veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Od 12. do 26. dubna bude následně omezen provoz také na stávající silnici I/19 v blízkosti čerpací stanice MOL. V této části komunikace bude provedena pokládka nových asfaltových povrchů silnice I/19 na křižovatce s nově budovanou částí komunikace II/409. I v tomto místě bude provoz veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

„Zejména na silnici I/19 na průtahu městem může tato částečná uzavírka působit dopravní komplikace, za které se předem omlouváme,“ upřesnil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Od 4. dubna do 5. srpna má být částečně uzavřena důležitá křižovatka u hasičů v táborských Měšicích. Důvodem je stavba silničního propojení Chýnovská – Vožická. Uzavřen bude výjezd směrem do Měšic.