Bereme za kliku a dveře se otevírají. Do budovy to jde hladce, nikdo si nás nevšímá. Figurant Deníku zkoumal bezpečnost na školách na Táborsku. Z pěti namátkově vybraných škol obstály pouze dvě.
Na první pohled se zdá, že škola Bernarda Bolzana je velmi lehce dobytnou pevností. Vešli jsme hlavním vchodem. Ačkoli byla na dveřích koule, stačilo do nich nepatrně strčit. „V době, kdy figurant navštívil naši školu, jsme opravdu měli problém se zaseknutým zámkem u hlavních vchodových dveří. Během tohoto týdne dává školník dveře do pořádku,“ tvrdí ředitel Zdeněk Trska. Boční dveře, které se běžně pro vstup do budovy používají, jsou zamčené. „Pokud se chce někdo do školy dostat, musí zazvonit a představit se. Teprve potom je vpuštěn,“ ujišťuje Trska o obvyklém stavu.

Peníze scházejí

Ani základka na Školním náměstí v Sezimově Ústí není trezorem. U vchodu je namontovaný zvonek, ale dveře byly odemčené. Figurant se několikrát prošel po chodbách, než si ho všimla uklízečka. „Jsem si vědom, že vchod do školy není zabezpečen. Během výuky jsou však děti ve třídách. O přestávce je na každé chodbě dozor,“ říká ředitel Pavel Vaňásek. I o majetek je postaráno. Každé z dětí vlastní skříňku s bezpečnostním zámkem, za který ručí výrobce. Učebny s počítači a videoprojekcí, kanceláře a pamětní síň jistí fotobuňka. „O bezpečnosti na škole jsme hovořili už tolikrát. I zvonek s bzučákem jsme zkoušeli, ale neosvědčil se. Škola je veřejnou institucí. Chodí sem tři sta dětí, navštěvují a vyzvedávají je rodiče, přičtěte další aktivity spojené s hudební školou a uznáte, že je nemožné uhlídat zamčené dveře,“ zdůvodnil ředitel.
Také on připomíná finance, našponovaný rozpočet a jiné priority. „Ideálním řešením by bylo zaměstnat důchodce a zařídit vrátnici. Ale na to nejsou peníze. Normativní způsob financování zahnal plno škol do kouta,“ stěžuje si.
Do chýnovské základní školy se figurant chce vloudit s fotografem. Od dveří ho ale monitoruje kamera. Zvoní na zvonek a musí se představit, teprve pak může vstoupit. „Kamery máme od konce minulého roku. Důvodem byla kromě bezpečnosti prevence před vandalismem nebo případnými šarvátkami před školou,“ objasňuje ředitelka Marie Hánová.

Kvůli zápisům

Do budovy školy v Helsinské vešel náš dobrovolník stejně hladce jako do samoobsluhy. Minul uklízečku i sborovnu; nikdo se neptá, co ve škole pohledává.
„V době, kdy nás nezvaný host navštívil, probíhaly zápisy do prvních tříd. Proto byly dveře otevřené. Tak velký pohyb lidí by se dal jen těžko zvládnout přes zvonek. Jinak školní vrata zamykáme,“ ujišťuje ředitelka Alena Heršálková. Dodala, že i tady jsou neustále pod dozorem dospělých. „V rámci možností se snažíme rizika minimalizovat,“ říká Heršálková.
Ve škole v Měšicích neměli v den pokusu ani zápisy, ani porouchaný zámek. Dveře pro figuranta byly zamčené. Škola je malá a cizinec by jen tak neprošel.