V roce 2002 měli lidé z čelkovické Nábřežní ulice Lužnici až pod okny. To by se již nemělo opakovat.

Již na začátku loňského roku se počítalo, že jednou 
k ochraně domů v této ulici bude muset město přistoupit. Jakou formou, měla říct studie, která již leží na stole: mezi chodníkem a silnicí povede zídka, vysoká maximálně 30 centimetrů. V případě nutnosti se na ni nasadí mobilní hrazení, které vytvoří stěnu.

Jindřich Šetka, který v ulicí bydlí, by však raději viděl levnější způsob. „Proč se investují tak ohromné peníze do stavby zdí, když by stačilo vybagrovat koryto řeky a vyčistit břehy. Co se dá dělat, nikdo z nás to už asi neovlivní," krčí rameny muž, kterého místní znají jako náruživého fotografa. Plné album snímků má i z povodní, které se jeho domu proti hotelu Lázně naštěstí už vyhnuly.

Zhruba v těchto místech zídka skončí. „Bagrování nic neřeší. Řeknu příklad, běžný průtok je 20 vteřinových kubíků, když koryto prohloubím o metr, a víc to není možné, získám dalších dvacet, ale při povodni jich teče pět set. Takže efekt je zanedbatelný," vysvětluje šéf odboru ŽP Jan Fišer, který zadal zpracování studie.

Ke zvážení měli i další varianty: zemní val, železobetonovou zeď a mobilní hrazení v podobě vaků s vodou nebo pytlové stěny. Rozhodnutí padlo na betonovou zídku.

Zídka se řece postaví do cesty mezi chodníkem a silnicí

Tábor – Do výběru a tedy i podoby protipovodňového opatření v Nábřežní ulici promluvili stejně jako v protější Lužnické, památkáři. Nejvhodnější variantou se tak stala betonová zídka mezi chodníkem a silnicí, v níž budou prostupy u přechodů silnice.

Podle prvotních odhadů Tábor na ochranu Nábřežní ulici počítá se 7,5 milionem korun. Kromě betonové podezdívky a mobilní stěny se počítá ještě s dalším zásahem.

čelkovice

„Opatření musíme udělat i na kanalizaci, aby se voda nevyplavovala kanalizací," ujišťuje Jan Fišer. Jedná se o úsek od čelkovického mostu k hotelu Lázně. Stěna místní ochrání před stoletou vodou.

Miroslava Rosendorfová, která má v Čelkovicích maminku, stavbě protipovodňových opatření na Lužnici fandí. „Jsem ráda, že se s tím začalo konečně něco dělat. Myslím si, že když teď bude protipovodňová zeď po obou stranách řeky, že to hodně pomůže," míní Miroslava Rosendorfová. Jako táborská rodačka si pamatuje, že když se v Lužnické ulici zvedla hladina řeky, vždycky se vylila z břehů. A teď by si od vody mohli ulevit i Čelkovičtí. „Břeh tu není tak vysoký, tak se často stalo, že řeka po velkých deštích zaplavila silnici. V roce 2002 byl v ulici metr vody, někde i víc," dodává.

čelkovice

Město nyní bude pro Čelkovice hledat dotační titul, aby ulehčil městské kase. Klapnout však nemusí. „Nedovedu si ale představit, že bychom pro lidi v této ulici nic neudělali," zamýšlí se Jan Fišer.

Ve zprávě o návrhu opatření, kterou zastupitelé obdrželi, se však píše, že zabezpečit před vodou dům čp. 65, který stojí za mostem v Mlýnské ulici, není bez znehodnocení objektu na bydlení možné. Pro jeho ochranu by totiž bylo nutné v jeho těsné blízkosti postavit železobetonové zdi, založené pod dno řeky a nad terénem vysoké 2,5 metru.

Jak plán hodnotí lidé z Nábřežní ulice

čelkoviceMilan Vachtl
Myslím si, že protipovodňová zeď u nás v ulici ničemu nepomůže a nemá žádnou cenu ji stavět. S vodou máme nemilé zkušenosti z roku 2002, to jsme měli v naší provozovně kolem metru vody. Pokud přijde znovu stoletá voda jako před dvanácti lety, tak nás podle mě zeď před ní stejně neochrání. To stejné si myslím i o zdi, kterou momentálně staví v Lužnické ulici. Považuji to za úplně zbytečnou investici.

čelkoviceJaroslav Mareš
Já jsem toho názoru, že bych protipovodňovou zeď v Čelkovicích vůbec nestavěl. Nám tady nepomůže stejně jako v roce 2002. Dodnes to mám před očima. Tolik vody, tolik škody. Tehdy byla hloubka řeky na silnici metr a voda byla až u Lázní. Myslím si, že když teď postaví zeď v Lužnické ulici, tak o to více se tady rozlije. Ta voda prostě poteče a když jí na jednom místě zabrání, na dalším ukáže svou sílu.


čelkoviceZuzana Syrová
Neumím si představit, jak budou obě dvě zdi v Lužnické a Nábřežní ulici najednou spolupracovat. Každopádně je dobré, že se nějaká opatření zrealizují. Jestli skutečně zafungují, se ukáže, až bude nejhůř, až se zase Lužnicí povalí více vody po deštích. Problém je, že nejde ochránit úplně celou ulici. 
Otázka pro:

Jana Fišera z odboru ŽP:

Proč se dotace neřešila zároveň s dotací pro Lužnickou ulici? A jaký vliv by mělo bagrování řeky?

Dotaci na protipovodňovou zeď v Lužnické ulici jsme dostali z programu, jehož podmínkou bylo, že musíme provést tak zvanou úpravu blízkou přírodě. Takže tady na břehu zároveň vznikne náplavka s lavičkami. Ale v čelkovické ulici jde pouze o technické řešení.
Bagrování nelze provést v celém toku a navíc maximálně do hloubky jednoho metru a místy ani to ne. Navíc Lužnice protéká chráněným územím, musíme proto ochraňovat její břehy a bagrováním bychom je zničili. Tímto způsobem se odstraňují jen usazené sedimenty.