Lidé označují tato místa za ostudu města a Husově parku doporučují vyhnout se obloukem. Strach nahání opilí a agresivní lidé, kteří žebrají peníze.

Jeden mladík tu schytal několik ran jen proto, že u sebe neměl cigarety. Neblahé zkušenosti má i František Zářecký, který se kolem parku vrací z večerního tréninku. „Už několikrát se mi stalo, že jsem byl osloven, abych jim dal cigarety nebo peníze. Když řeknu, že nemám, nebo si jich nevšímám, běhají kolem a několikrát do mě i strčili. Proto už u sebe raději nosím pepřový sprej a obušek,“ popisuje patnáctiletý školák.

Nedávná diskuze na facebookové stránce Tábor – město našeho srdce se rozpoutala poté, co se jeden z členů skupiny zeptal, jaký mají ostatní názor na dění v Husově parku. Některé příspěvky jsou věcné, mnohé přechází v útočnou a nenávistnou formu vůči Romům a bezdomovcům.

Protože ze strachu a nepochopení často vzniká nenávist a někdy i otevřený konflikt, zeptali jsme se odpovědných institucí, zda situaci sledují a jak současný stav chtějí řešit.

Husův park v pondělí v 10 hodin.
Ani výkonný vysavač nedopalky nezvládne

Kriminalita nenarůstá
„O výskytu bezdomovců a Romů v parku na Husově náměstí samozřejmě víme, ale nemáme žádné informace o tom, že by v této lokalitě nějakým způsobem narůstala kriminalita. Přes den je park pod dohledem kamer a většinou je vyčleněna i jedna hlídka strážníků, která bezdomovce kontroluje. Věc jsme teď konzultovali s vedoucím policie a ani ta neeviduje zhoršení situace,“ uvedl mluvčí městské policie Pavel Šimek.

Podle jeho slov provádí strážníci v Husově parku ve večerních hodinách namátkové kontroly, které jsou spojené s obhlídkou obou nádražních hal. „Četnost kontrol je různá, přibližně jednou až dvakrát za noc, protože ve všední dny slouží pouze jedna hlídka, která zároveň vyjíždí na veškerá oznámení a plní i další úkoly a kontroly na území celého města. Kontroly se provádějí pěší pochůzkou nebo pohledově. Dále do Husova parku samozřejmě vyjíždíme na oznámení,“ upřesnil dohled Pavel Šimek, který tvrdí, že Husův park není místem, kde řeší příliš vysoký počet protiprávních jednání. Většina oznámení občanů se týká stížností na pouhou přítomnost bezdomovců, byť se ničeho nedopouštějí.

Je tedy možné mluvit o zlepšení? Ještě v roce 2015 velitel strážníků Petr Svoboda potvrdil, že Hu-sův park patří k nejnebezpečnějším a tedy i nejhlídanějším místů v Táboře. Přestupky tu byly na denním pořádku. Přibližně jednou týdně byl v parku někdo přepaden a okraden.

Husův park v Táboře.
Táborský Husův park je pouze pro odvážlivce. Je zónou násilí

Husův park a nádraží – nejsledovanější lokality
Mluvčí táborské policie Miroslav Doubek potvrdil, že Husovo náměstí s nádražími zůstává dlouhodobě jednou z nejsledovanějších lokalit v Táboře. „Je nepřetržitě kontrolována dohledovým kamerovým systémem. Do této lokality jsou každodenně vysílány motorizované i pěší hlídky pořádkové, dopravní a také kriminální policie, a to jak v uniformách, tak v civilu. Zasahujeme zde nejen na základě oznámení občanů, ale i v rámci každodenního preventivního opatření. Na zabezpečení této lokality spolupracujeme s městskou policií a bezpečnostními agenturami na obou nádražích,“ vyjmenovává opatření a dodává.

„Je logicky dáno, že s podzimním či zimním obdobím se do této lokality stahuje o něco více občanů bez domova. Na řešení současného stavu adekvátně reagujeme zvýšenou hlídkovou činností, a to nejen v denních, ale zejména v nočních hodinách. Navýšení trestné činnosti nebylo zaznamenáno. Řešíme zde většinou skutky na úrovni přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku, a to právě zejména uvnitř výše uvedené skupiny občanů.“

Sprejeři: zeď v Táboře.
Lidé mají tipy, co by chtěli v Táboře napravit

Jak vidí situaci vedení města?


Na dotaz, jak ke zmíněným kritickým místům přistupuje vedení města, odpověděl starosta Jiří Fišer:
Jiří FišerZdroj: Alena Šatrová„V Husově parku jsou instalovány dva kamerové body. Prioritou kontrolní činnosti veřejného pořádku, ochrany osob a majetku je vždy Husovo náměstí. Denně ve všedních dnech je určená dvoučlenná hlídka pro stálý dohled této lokality s odvoláním na početní stav, jinak namátkově vždy pochůzkář. Hlídá se výskyt podnapilých osob a bezdomovců, odvoz na záchytku. Kontroluje se podchod pod kolejištěm. Městská policie kontroluje haly nádraží ve spolupráci s bezpečnostní agenturou. Strážníci se také zaměřují na dodržování zákazu kouření na zastávkách MHD, jakož i na dodržování zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Poskytují bezpečnostní asistence pracovníkům charity při poskytování pomoci osobám bez přístřeší a ve výplatním termínu sociálních dávek kontroluje budovy Tabačky,“ napsal starosta Jiří Fišer.

René Flášar