Kromě stromů se klidová zóna u nádraží zazelená novými keři i okrasnými rostlinami.
Na regeneraci parku získalo město Tábor dotaci z unie.
„Všiml jsem si, že na kraji u nádraží pokáceli strom. Pařez vypadal zdravě, ale to snad musí poznat odborník, jestli to bylo nutné,“ míní Václav Kofroň z Tábora.
Stromy jsou plíce planety a jejich kácení vždy vyvolává v lidech vlnu emocí. „Nemyslím, že je ale třeba za každou cenu lpět na každém keříku. Vykácení některých kusů v parku určitě mělo svůj význam,“ uvažuje Jitka Šťastná z Tábora.
A nemýlí se. Vše totiž souvisí s chystanou regenerací Husova parku, na kterou radnice získala z operačního programu životní prostředí 2,25 milionu korun. Práce započaly odstraněním několika oslabených jedinců, jejichž zdravotní stav se neustále zhoršoval. „Jednalo se o lípu velkolistou , tři borovice černé, čtyři lípy srdčité, dub velkoplodý a modřín opadavý. Všechny dřeviny byly ve špatném zdravotním stavu, esteticky a kompozičně nevyhovovaly dané lokalitě a jejímu významu v centru města,“ uvedl vedoucí táborského odboru životního prostředí Jan Fišer.
Stromy posuzoval dendrolog z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Občané si jistě všimli pařezů po pokácených stromech, které však nebývají vždy ukazatelem skutečného zdravotního stavu stromu. Pro odpovědné posouzení je nutné prohlédnout celý strom, což v tomto případě stejně jako u většiny ostatních kácení provádí nezávislí odborníci,“ upozornil Fišer.
Devět stromů sice z Husova parku zmizelo, do září tohoto roku tu však vysadí pětadvacet nových.