Účastníci se vydají z Tábora do Písku, aby zde zasadili husitskou lípu jako symbol dávného husitského spojenectví obou jihočeských měst, která spojuje také působení největšího českého vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Navštíví také Prácheňské muzeum v Písku, kde se dozvědí více podrobností o husitské minulosti Písku, a v závěru exkurze si budou moci prohlédnout unikátní nástěnnou malbu upálení Jana Husa ze 16. století v píseckém kostele sv. Václava. Odjezd z Tábora vlakem je v 7.08 a zájemci se mohou případně připojit i v Písku, pokud využijí jinou formu dopravy.