Po třech měsících zkušebního provozu chystá táborské muzeum slavnost k uvedení nové expozice Husité. Hosté se mohou těšit na komentované prohlídky, vystoupení kapely Dei Gratia i představení knihy Tábor III.: Moderní doba 1781–1989 . Slavnost se koná v den výročí bouřlivých událostí vedoucích k založení pevnosti Hradiště hory Tábor roku 1420.

Podle ředitele muzea Jakuba Smrčky půjde o něco víc než o běžnou vernisáž. „Návštěvníkům se budou věnovat autoři expozice, kteří je provedou a seznámí s obsahem, upozorní na zajímavé exponáty a vysvětlí souvislosti,“ zve na uvedení.

Husitské muzeum v Táboře. Ilustrační foto.
Hrneček, píšťala, palcát. Husitské muzeum otevře expozici s unikátními nálezy

Do expozice půjdou zájemci po skupinách. Ostatní účastníky zabaví koncert táborské historické kapely Dei Gratia. „Chybět nebude drobné občerstvení. Na akci také dorazí část autorů knihy III. svazek dějin Tábora, kteří ji přítomným osobně představí,“ zmínila muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová. Knihu, kterou společně s muzeem vydalo Nakladatelství Lidové noviny, si budou moci zájemci na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Do konce února mají návštěvníci ke vstupence do středověkého podzemí či gotického sálu vstup do nové expozice zdarma.

Expozice Husité
Příběh husitství je v nové expozici vyprávěn v deseti výstavních místnostech od formování reformního hnutí v návaznosti na působení Jana Husa a jeho následovníků až po druhý život husitství a jeho novodobé tradice v 19. a 20. století. Samostatnou kapitolu tvoří město Tábor a jeho význam pro husitskou revoluci. Expozice je založena na současném vědeckém poznání starších dějin, návštěvníkům nabízí poznatky v textové a obrazové podobě. Neméně významný zážitek zprostředkují vzácné originální předměty z muzejních sbírek. Klasické exponáty pak doplňuje digitální obsah v multimediálních kioscích a na obrazovkách. V duchu moderního přístupu muzejnictví výstava obsahuje řadu haptických předmětů, které návštěvníkovi umožní vnímat historii více smysly. Nová podoba Husitů vznikla v rámci projektu Zlepšení podmínek a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 % výdajů) se spoluúčastí ministerstva kultury (15 % výdajů). Celková částka je 16,75 milionu korun.