Scénář se opírá o koncept původní expozice z roku 2010. Příběh husitství je vyprávěn v deseti výstavních místnostech, kde muzejníci sledují vývoj od formování reformního hnutí v návaznosti na působení Jana Husa a jeho následovníků až po druhý život husitství v 19. a 20. století.

Samostatnou kapitolu podle ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčky tvoří město Tábor a jeho význam pro husitskou revoluci. „Díky podpoře evropských fondů a příspěvku od zřizovatele muzea jsme získali jedinečnou příležitost obnovit hlavní expozici našeho muzea a uplatnit zde nový scénografický koncept. Chceme tak vyjít vstříc očekáváním návštěvníků,“ popisuje Smrčka.

Jedinečné artefakty i repliky dobových zbraní

Expozice Husité je podle jeho slov založena na současném vědeckém poznání starších dějin, návštěvníkům nabízí poznatky v textové a obrazové podobě.

Slavnostní vernisáž výstavy Co přinesla dálnice se v Rožmberském domě v Soběslavi uskutečnila ve čtvrtek 4. května v podvečer.
Mezi poklady, co přinesla dálnice D3, zařadilo Blatské muzeum i prvního vlka

Neméně důležitou informaci zprostředkují také vzácné originální předměty z muzejních sbírek. „Z těch nejvýznamnějších si pozornost zaslouží tzv. husitský hrneček, autentický předmět spjatý s existencí husitské komunity v Sezimově Ústí před založením husitského Hradiště hory Tábor. Dále stojí za zmínku originální nálezy výzbroje jako hlaveň píšťaly, hlavice palcátu, hroty střel a další, jež doplňují věrné repliky palných i chladných husitských zbraní,“ informuje ředitel muzea.

Zábava i pro nejmenší

Dnešní doba si podle muzejní pedagožky Kateřiny Nimrichtrové žádá moderní přístupy, proto klasické exponáty doplňuje digitální obsah v multimediálních kioscích a na obrazovkách. Expozice nezapomíná ani na děti či návštěvníky se specifickými potřebami. „Součástí expozice jsou hry, kvízy, skládačky, rekvizity, modely, pro zrakově postižené jsme připravili haptickou linku, která je provede celou expozicí. Stěžejní popisky jsou v Braillově písmu, o zbytek se postarají nahrávky v audioguidech, které budou k dispozici v několika jazycích včetně znakového jazyka,“ popsala Nimrichtrová. Texty k expozici muzejníci převedou také do české znakové řeči. Prostory jsou bezbariérové, takže bez omezení se dovnitř dostanou i vozíčkáři.

Slavnostní otevření Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí s novými expozicemi Život ve městě, Karel Weis a Blata, včetně krásného modelové kolejiště. K tanci a poslechu zahráli a zazpívali Pouličníci.
Weisův dům stojí za návštěvu. Po rekonstrukci nabízí expozice i model kolejiště

Tým tvůrců nové expozice vychází z vědomí, že husitství je důležitou součástí českých dějin a svým významem přesahuje hranice historických zemí České koruny. Neméně zásadní je jeho symbolická role v kulturním a politickém formování moderního českého národa.

„Nová expozice otevře ve zkušebním provozu, během kterého může docházet k drobným úpravám. Prosíme proto návštěvníky o shovívavost,“ dodává Kateřina Nimrichtrová. Slavnostní otevření s doprovodným programem muzeum plánuje na středu 21. února 2024.