Mohlo to vypadat právě takhle. Před 600 léty dobyli kališníci z nedalekého Sezimova Ústí Hradiště a začali zde budovat město spravedlivých. Událost, která odstartovala husitskou minulost našeho města, přiblíží akce Dobytí Hradiště, kterou muzeum kvůli koronavirové krizi přesunulo z loňského roku na 26. června 2021. Zároveň tak oslaví otevření nové expozice v Bechyňské bráně věnované historii Tábora.

Program reflektuje události spojené se založením města husity z nedalekého Sezimova Ústí, kteří se před pokořením hradeb museli utkat s posádkou přemyslovského hradu. Zlatým hřebem bude inscenace Dobytí Hradiště v podání občanského sdružení Plzeňský landfrýd. Centrum historických řemesel Danar si pro veřejnost přichystalo interaktivní populárně naučný program, při němž budou zábavnou formou demonstrovány základní principy středověkého stavitelství. Publikum se bude moci seznámit se základním vybavením řemeslníků, s jeho použitím a s dobovým názvoslovím. Program oživí také komentovaná exhibice modelů děl v podání Miloslava Vaváčka. Akce se koná venku v prostranství před a za Bechyňskou bránou, kde bude po celou dobu fungovat středověké tržiště.

V průběhu akce bude zdarma přístupná také nová expozice. Na své si přijdou i děti, na které je pamatováno s interaktivními prvky. „Novou expozici jsme nazvali Tábor, pevnost spravedlivých i královské město. Představuje nejen světoznámý fenomén husitské pevnosti Hradiště hory Tábor, ale i neméně zajímavý příběh prvního založení města, dávné osídlení či naopak rozvoj v raném novověku. Projekt byl uskutečněn v prostoru národní kulturní památky Bechyňská brána a věž Kotnov za výrazné podpory města Tábora, které velkým dílem využilo evropské zdroje,“ uvedl ředitel Husitského muzea a hlavní kurátor expozice Jakub Smrčka

Nová expozice je věnována dějinám Tábora, a to od pravěku až po třicetiletou válku. Na návštěvníky čekají zajímavé exponáty se sbírek Husitského muzea, modely, dioramata, kiosky s digitálním obsahem, ale také část Táborského pokladu, který měl do roku 2017 své místo ve sladovně bývalého pivovaru.

„Každý, kdo bude stoupat Bechyňskou bránou, bude postupovat dějinami táborské ostrožny od nejstarších dob směrem k přítomnosti. Dokladem pravěkého osídlení je například slavný keltský kančík, dobu Přemyslovského Hradiště pak připomene model hradu. Přerod husitské obce spravedlivých v královské město se prolne ve vyšších patrech, kde si každý bude moci osahat interaktivní model měšťanského domu. Výstup na Kotnov připomene původní účel věže jako obranného prvku města. Pomyslnou třešničkou na dortu bude úchvatný výhled z věže, která bude ještě do konce roku osazena panoramatickými destičkami,“ shrnuly v několika větách obsah expozice sestry Lenka a Jitka Vandrovcovy, které spolupracovaly na jejím scénáři společně s dalšími kolegy z historického a archeologického oddělení.

PROGRAM AKCE DOBYTÍ HRADIŠTĚ:

14:00 Slavnostní zahájení

14:30 Dobytí Hradiště – inscenace historické události v podání spolku Plzeňský landfrýd

15:00 Středověké stavitelství - interaktivní hra pro děti i dospělé

16:00 Komentovaná exhibice modelů děl s ukázkami střelby

16:30 Dobytí Hradiště – inscenace historické události v podání spolku Plzeňský landfrýd

17:00 Středověké stavitelství - interaktivní hra pro děti i dospělé

18:00 Komentovaná exhibice modelů děl s ukázkami střelby

18:30 Dobytí Hradiště – inscenace historické události v podání spolku Plzeňský landfrýd

19:00 Konec programu

Kateřina Nimrichtrová