Bývaly časy, kdy přímo před táborským nádražím, u příslušných dveří, v řádně upravené dlažbě oznamovaly tmavé kostky VÍTÁME VÁS a NASHLEDANOU.

Z nádraží stačilonávštěvníkům Tábora málo kroků do původně Novoměstského parku, později pojmenovaného Husovy sady. Vždyť v nich se od roku 1928 všichni mohou poklonit u monumentálního pomníku českého církevního reformátora a učence Jana Husa, který je z dílny sochaře, grafika a architekta Františka Bílka.

Okolní zástavba parku nesla původně název Riegrovo náměstí, kromě státní tabákové továrny se zde mimo jiné nacházel komplex státních domů sloužících především zaměstnancům železnice, též dva hotely: Setunský a Vlačiha. Jméno kostnického mučedníka se později přeneslo i na celý tento prostor.

A další historické odkazy najde vnímavý turista v samotném sousedství Husova náměstí.

Opomíjený Jeroným

Cesta podél železniční tratě směrem ke sladovně firmy Rudolf, ačkoli původně nesla prostý název U nádraží, se již dlouho nazývá Valdenská. Takto připomíná středověké heretické hnutí založené lyonským kupcem Pierre deVaux Valdesem (kol. 1140 – kol. 1217), které vycházelo z požadavku chudoby a obecné závaznosti evangelia.

Též v pojmenování komunikace od dráhy směrem na Nové město téměř k Masarykovu domovu, vybudovanému péčí Českobratrské církve evangelické, se všichni setkávají s další osobností, a to s českým, v Kostnici upáleným a v současnosti neprávem opomíjeným, církevním reformátorem a mistrem Pražského vysokého učení Jeronýmem Pražským. Trasu „jeronýmovky“ stále kříží ulice Šafaříkova a Nerudova.

Název U Bechyňské dráhy nás vrací zpět k nádraží, přičemž původ i umístění této cesty jsou zajisté zcela jasné.

Souběžně s ní podél celé bývalé tabákové továrny prochází ulice Purkyňova. Obě zde uvedené komunikace spojovala již v roce 1920 Štítného ulice v sousedství tehdejší továrny na konzervy. Podle dobových plánů měla v sousedství tohoto závodu vzniknout další výstavba s komunikacemi Chocholouškovou a Jablonského, vývoj však pokračoval jinak.

Původní „spojka“ Štítného již dlouho nese jméno radikálního demokrata Prokopa Chocholouška. V jižní části daného bloku cestu U Bechyňské dráhy s ulicemi Purkyňovou a Budějovickou propojily uličky U Spojky a U Mýta.

Podél západního traktu „tabačky“ spojovala dnešní Husovo náměstí a Budějovickou třídu ulice dlouho pojmenovaná Veleslavínova. Dnes zde místo jednoho z nejvýznamnějších českých renesančních humanistů najdeme přinejmenším stejně důležitou osobnost, nám již známého mysticky tvořícího sochaře Františka Bílka.

Jak patrno, Tábor vždy nabízel ukázky z dějin každému, kdo právě tady vystoupil z vlaku. Vlastivědná přehlídka ve městě pro nás ovšem nekončí. Než přejdeme přes Budějovickou ulici a navštívíme řadu dalších „historických“ ulic na Maredově vrchu, vrátíme se ještě na chvíli k atmosféře zbývající části Nového města poblíž údolní nádrže Jordán.

Stanislav Zita