„Ano, je to můj vzdálený příbuzný. Nepatřím sice do první linie, ale byl to bratranec mého dědy," slyšela jsem s nadšením pozitivní odpověď v telefonu od Jany Váškové z Prahy.

Je praneteří uznávaného violoncellisty Bedřicha Vášky, rodáka z Mladé Vožice, který by dnes oslavil 135. narozeniny.
„Osobně jsem se s ním nikdy nesetkala. Vše vím jen z vyprávění od mého otce. Přestože velkou část života strávil strýc v Americe, na zemi, kde se narodil, nezapomněl," vzpomínala Jana Vášková.
O tom, že byl Bedřich Váška velkým vlastencem, svědčí, že nepřizpůsobil psaní svého jména americké gramatice. Zachoval si háček nad ř, š a čárku nad a.

Nejdříve varhany

Bedřich Váška již od útlého dětství projevoval zájem o hudbu. Nejdříve jako žák svého otce Antonína Vášky, který působil jako učitel na mladovožické škole, hrál na klavír a housle, poté i na varhany. „Později tyto nástroje vyměnil za violoncello a po odchodu na táborské gymnázium často účinkoval na různých veřejných produkcích," říká Jana Sapíková z Památníku Mladovožicka.

Bechřich Váška • narodil se 5. března 1879 v domě č. p. 104 v Mladé Vožici,• zemřel v roce 1978 ve věku 99 let v New Yorku • Jeho otec byl Antonín Váška, učitelem na mladovožické škole, jednatel Hospodářského spolku v Mladé Vožici • Matka Marie byla dcerou Aloise Hartmana c.k. notáře v Mladé Vožici • sourozenci: bratr Miloš a Oskar a sestra Ilona

Na radu advokáta Karla Nedbala, otce skladatele Oskara Nedbala, se přihlásil na pražskou konzervatoř, kde byl přijat a po absolvování odjel na rok do věhlasné mistrovské školy profesora Bergera ve Frankfurtu nad Mohanem.
Po návratu do vlasti založil Ševčíkův kvartet, jehož dalšími členy byli Bohuslav Lhotský, Karel Moravec a Karel Procházka. Toto kvarteto pak koncertovalo s velkým úspěchem téměř ve všech evropských státech.
V roce 1904 se Bedřich Váška oženil s Gustou Ondříčkovou, což byla sestra houslisty Františka Ondříčka, a na jeho radu odcestovali roku 1911 do New Yorku.
„Na místní univerzitě se stal profesorem hry na violoncello. Vyučoval padesát žáků," zmínila další bod jeho života Jana Sapíková.

O osm let později, tedy v roce 1919, založil v New Yorku String kvartet, se kterým koncertoval po celých Státech.
„Jeho manželka Gusta ale v roce 1952 umírá," doplnila Jana Vášková s tím, že její prastrýc poté při koncertním turné ve Worcesteru poznal o několik let mladší, ovdovělou plavovlásku irského původu Lydii King, s níž se později také oženil.

„Jeho posledním přáním bylo, aby byl po smrti pohřben do rodinné hrobky v Mladé Vožici. Lydie proto jeho urnu s popelem převezla z Ameriky do Čech," poznamenala violoncellistova praneteř, která se o smrti strýce dozvěděla z vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky.
Poslední věta Bedřicha Vášky určena ženě Lydiy, zněla: „Jsem poněkud unavený, půjdu si odpočinout," a poté usnul věčným spánkem.

Mladovožický děkan František Veselý se s ním loučil slovy: „Vrátil se mezi své rodné velký syn své vlasti, který i když prošel celý svět a slávu dobyl, na své Čechy nezapomněl!"