Jedná se jeden z kamenů na památku první pozemkové reformy po první světové válce v roce 1923. U kamenu je nově cedulka s textem: "Česká půdo, vyrvaná z rukou tyranů a darovaná lidu svobodou Československou, buď věčně naše." Jedná se o text, který byl původně vytesaný na kameni, ale dochovala se pouze část. "Za druhé světové války byl na příkaz Němců střed textu zničen, zůstalo pouze: Česká půdo, buď věčně naše," lze najít informaci na stránkách obce Drahov.

Nově osazená tabulka, ke které se nikdo moc nechce hlásit, naznačuje, že slavnost k usazení kamene se konala 26. června 1924. Slavnostní odhalení v upomínku parcelizace půdy uspořádal tehdejší spolek Domovina, který sdružoval drobné zemědělce v v sousedních Nítovicích.