Konala se tu od 14 hodin Hranická hubertská mše s požehnáním, na níž nechyběli Trubači Okresního mysliveckého spolku Tábor. Další vystoupení zajistil pěvecký sbor
Melodica ze Soběslavi.

Lenka Pospíšilová